پایگاه اینترنتی ایران ویج

زخم پای دیابتی

iconبرچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

مقدمه:
افرادي كه بيش از 10 سال است كه ديابت دارند، مردها، افرادي كه كنترل قند ضعيفي دارند، عوارض قلبي- عروقي، رتين و يا عوارض كليوي دارند، بيشتر

از ساير بيماران در معرض خطر زخم پاي ديابتي مي‏باشند.
شرايط زير در پاي ديابتي همراه با افزايش خطر قطع عضو است:
نوروپاتي محيطي و از دست دادن حس محافظتي (Protective)§
تغيير در بيومكانيك پا (درحضور نوروپاتي)
مداركي دال بر افزايش فشار بر پا قرمزي و خونريزي در زير پينه(كالوس))
تغيير شكل استخوان
بيماري عروق محيطي (كاهش يا نبودن نبض)
سابقه زخم يا قطع عضو§
پاتولوژي شديد§ ناخن
بيماريابي و تشخيص:
تمام بيماران بايد ساليانه براي تشخيص شرايط پرخطر در پا، معاينه شوند. اين معاينه، شامل بررسي حس محافظتي (Protective)، ساختمان پا و بيومكانيك، وضعيت عروقي و پوست مي‏باشد. اگر بيمار چند عامل خطر داشته باشد، بايد از نظر پيدايش وضعيت‏هاي جديد و شرايط پرخطر مكرراً ويزيت شود. بيماراني كه نوروپاتي دارند، در هر ويزيت بايد پاي آنها مشاهده شود.
بررسي وضعيت نورولوژيك پاي بيمار ديابتي در افراد كم‏خطر با استفاده از§ مونوفيلامان 10 گرم صورت مي‏گيرد. در اين تست مونوفيلامان 10 گرم، را به مدت 1-2 ثانيه با پوست كف پا در تماس قرارداده مي‏شود و در صورتي كه توسط بيمار حس نشود، حس محافظتي بيمار مختل تلقي مي‏شود.
بررسي اوليه عروق محيطي پاي بيمار ديابتي شامل شرح حال وجود لنگيدن و بررسي نبض‏هاي پشت‏پايي است.
پوست پا به ويژه§ بين‏انگشتان و زير متاتارس‏ها، معاينه شود.
وجود قرمزي، گرمي يا تشكيل كالوس،§ نشان دهنده نواحي از آسيب بافتي پا است.
دفرميتي استخواني، محدوديت حركت مفصل§ و اختلال راه رفتن و تعادل بيمار را، نيز بايد مورد توجه قرار داد.
درجه ‏بندي واگنر در تشخيص شدت پاي ديابتي:
Grade 0 عدم وجود زخم در پاي مستعد زخم ديابتي
Grade 1 زخم سطحي كه ضخامت كل پوست را درگير كرده ولي بافت‏هاي زيرجلدي را درگير نكرده است.
Grade 2 زخم عمقي كه به ليگامان‏ها و عضلات نفوذ كرده ولي بادرگيري استخواني و يا ايجاد آبسه همراه نيست.
Grade 3 زخم عمقي همراه با سلوليت و تشكيل آبسه كه اغلب همراه با استئوليت مي‏باشد.
Grade 4 كانگرن لوكاليزه
Grade 5 كانگرن منتشر كه كل پا را درگير كرده است.
Grade 1,2 را مي‏توان بصورت سرپايي درمان نمود ولي از Grade 3 به بالا اغلب نياز به بستري و استفاده از آنتي‏بيوتيك وريدي مي‏باشد.
از Cephalexin 500 mgQID يا Clindamyin 300 mg TDS مي‏توان به عنوان آنتي‏بيوتيك‏هاي خوراكي در Grade 2 استفاده نمود و در مطالعات معمولاً اين دو اثرات يكسان داشته است. درصورت عدم پاسخ به درمان‏هاي فوق نياز به بستري جهت استفاده از آنتي‏بيوتيك‏هاي وريدي مي‏باشد.
براي پيشگيري در افراد ديابتي كه عوامل خطرساز متعددي دارند، اقدامات زير توصيه مي‏شود:
قندخون نزديك حد طبيعي نگهداشته شود،§ زيرا پيدايش نوروپاتي به تأخير مي‏افتد.
سيگار بايد قطع شود تا عوارض كمتر§ گردد.
در زمان مناسب به متخصص مربوطه ارجاع داده شود.

درمان پاي ديابتي
بيماراني كه دچار نوروپاتي يا علايمي دال برافزايش فشار برپا§ هستند. بايد كفش مناسب بپوشند. به بيماران بايد در مورد از دست دادن حس پا و مشاهده روزانه پاها آموزش داده شود
بيماراني كه دچار اريتم، گرمي و پينه در پا هستند،§ بايد كفشي بپوشند كه فشار را بر پا متعادل كند.
كالوس بايد دبريد شود (به§ وسيله متخصص مربوطه)
بيماران دچار تغيير شكل استخوان، بايد كفش‏هايي كه عرض§ زياد و عمق زياد دارد، بپوشند يا كفش مناسب براي آنها تهيه شود.
از نظر بررسي§ عروق محيطي، شرح حال لنگيدن در بيمار سوال شود و نبض‏هاي پا لمس شود و اندكس مچ پايي- بازويي (Ankle- Brachial Index= ABI) اندازه‏گيري شود و در صورت نياز، بررسي عروقي، دارودرماني و يا اقدام جراحي انجام شود.
ميزان نرمالABI بين 3/1-1 مي‏باشد. درصورتيكه كمتر از 9/0 باشد به احتمال 95% درگيري عروق محيطي در آنژيوگرافي تأييد خواهد شد. در كسانيكه عروق محيطي آنها كالسيفيه و noncompressible باشد اين ميزان به بالاتر از 3/1 افزايش خواهد كرد.
بيماراني كه§ سابقه زخم پا داشته‏اند، بايد از نظر عوامل مساعد كننده بررسي شوند.
بيمار از§ نظر خشكي پوست و عفونت قارچي بررسي شود.
درمان بيماران ديابتي داراي زخم پا، در الگوريتم 3 آورده شده است.
پيشنهادها براساس Evidenced- Based Medicine
تمام افراد ديابتي، بايد ساليانه از نظر تشخيص گروه پرخطر، معاينه شوند، كه§ شامل بررسي حس محافظتي، ساختمان پا، بيومكانيك آن، بررسي وضعيت عروقي و پوست پا مي‏باشد.
بيماراني كه يك يا چند عامل خطر دارند، از نظر پيدايش ساير عوامل خطر مكرراً بررسي شوند.
بيماراني كه نوروپاتي دارند، در هر ويزيت پاي آنها مشاهده شود.
در افراد كم‏ خطر بررسي وضعيت نورولوژيك با استفاده از آزمون مونوفيلامان است.
بيماران ديابتي و پرخطر از نظر زخم بايد با توجه به عوامل خطر و درمان آن§ آموزش داده شوند.
بيماريابي اوليه براي عروق محيطي شامل پرسيدن شرح حال§ لنگيدن و بررسي نبض‏هاي پا است و نيز چون بسياري از بيماران مبتلا به عروق محيطي بدون علامت هستند، اندكس مچ پايي- بازويي را بايد تعيين نمود.
پاي سالم
1-مونوفيلامان را به خوبي حس مي‏كند.
2- زخم ندارد
3- دفرميتي ندارد.
4- سابقه زخم يا قطع عضو ندارد.
پي‏گيري پاي سالم
1- جلوگيري از پيدايش زخم.
2- مراقبت بيمار از پا.
3- اگر هر گونه تغييري در پا حاصل شد، مجدداً گروه‏بندي شود.
پاي ناسالم
1- سابقه زخم قبلي يا قطع عضو.
2- عدم حس مونوفيلامان وجود دارد.
3- دفرميتي وجود دارد.
4- علايم ناشي از فشار به پا (اريتم)
5- بيماري عروق محيطي (كاهش يا نبودن نبض)
6- تغيير شكل در ناخن‏ها.
7- ABI (اندكس مچ پايي- بازويي) مختل.
پي‏گيري پاي ناسالم
1-جلوگيري از پيدايش زخم
2- كفش و جوراب مناسب
3- در صورت تغيير وضعيت پا، مجدداً گروه‏بندي شود.
4- در هر ويزيت، پاي بيماران مشاهده شود.
زخم فعال ساده
1- سطح زخم كمتر از 2 سانتي‏متر و عمق آن كمتر از 5/0 سانتي‏متر باشد.
2- علايم سيستميك ندارد
3- وضعيت عروقي مناسب است.
پي‏گيري زخم ساده
درمان زخم ساده (به صورت سرپايي). در صورت عدم بهبودي در طي 2 هفته، معرفي به متخصص.
زخم فعال بزرگ
1- زخم عميق با مساحت بيشتر يا مساوي 2 سانتي‏متر و عمق بيشتر يا مساوي 5/0 سانتي‏متر وجود سلوليت.
2- بيماري عروقي دارد.
3- علايم سيستميك دارد.
زخم بزرگ
درمان زخم بزرگ (بصورت سرپايي) اگر در عرض 1 هفته بهبودي حاصل نشد ارجاع به متخصص.
بررسي وضعيت پا بيمار ديابت نوع يك يا دو
وجود دفرميتي استخوان، انگشتان چكشي، هالوس والكوس، هالوس واروس، پاي شاركو.
اولسر، تروما، قرمزي، عفونت و قارچ§
بررسي وضعيت نورولوژيك با مونوفيلامان 10 گرم
گردش خون ضعيف§
علايم ايسكمي (لنگيدن، بررسي نبض‏ها،§ اندكس مچي- بازويي).
آمپوتاسيون§
آيا زخم وجود دارد؟
1-بلي: درمان زخم پاي ديابتي (الگوريتم 3)
2- خير: آيا هيچكدام از شرايط زير وجود دارد؟
تغيير شكل پا و زخم.§
عدم حساسيت به مونوفيلامان در هر§ ناحيه‏اي از كف پا (به جز پاشنه)
اندكس مچ پايي- بازويي كمتر از§ 8/0
سابقه زخم و قطع عضو§
در صورت وجود شرايط بالا:
اگر تغيير شكل پا§ وجود دارد به متخصص پا ارجاع شود.
اگر تغيير شكل ناخنن و يا پا و يا پينه وجود§ دارد، مراقبت از پا انجام شود.
اگر علايم نوروپايي بدون تغيير شكل پا وجود§ دارد، انتخاب كفش و جوراب مناسب آموزش داده شود. در مورد پوشيدن كفش نو مراقبت‏هاي بعمل آمده براي جلوگيري از پيدايش تاول آموزش داده شود. در بيمار نوروپاتي، پا را لمس كند. در صورت وجود افزايش فشار در كف پا (اريتم، گرمي يا كالوس)، كفش مناسب درجهت تعديل فشار بپوشد.
در صورت وجود كالوس، توسط متخصص دبريد شود.§
اگر§ بيمار شرح حال زخم پا دارد، از نظر عوامل زمينه‏ساز زخم بررسي شود.
براي خشكي§ پا و ضايعات قارچي پا، درمان مناسب انجام شود.
اگر بيماري عروقي وجود دارد،§ جهت بررسي كامل به متخصص ارجاع شود و برنامه ورزشي، دارو و جراحي در صورت نياز انجام دهد.
كنترل دقيق قندخون.
آموزش بيمار
پا را§ روزانه مشاهده نموده و در صورت آسيب و يا غير طبيعي بودن پا گزارش نمايد.
مراقبت از پوست، ناخن، پوشيدن كفش و جوراب مناسب، كنترل دقيق قند خون و§ قطع سيگار
بيماراني كه دچار زخم پاي ديابتي هستند.
بررسي زخم
اندازه‏گيري عرض و عمق زخم§
درجه حرارت، شمارش سلول‏هاي§ خوني (تعيين تعداد گلبول سفيد خون)
وجود عفونت فضاي عمقي: آبسه، استئوميليت و§ گانگرن
فقدان نبض‏هاي محيطي§
علائم ايسكمي§
اندكس مچ پايي-§ بازويي
زخم بزرگ
بستري در بيمارستان جهت دبريدمان جراحي§
كشت از نظر عفونت§
پانسمان استريل§
فشار بر روي پا داده§ نشود
اگر عفونت فضاي عمقي وجود دارد§
آنتي‏بيوتيك تزريقي براي استاف و§ استرپتوكوك
بررسي كامل عروقي در صورت علايم ايسكمي و بررسي علايم از نظر§ استئوميليت
پيگيري زخم بزرگ:
1-پي‏گيري روزانه تا زخم بهبود يابد.
2- مشاهده روزانه پا، گزارش تغيير وضعيت پا، مراقبت از پا، پوست، ناخن، اجتناب از خيساندن پا و كنترل دقيق قند.

زخم ساده:
زخم سطحي كوچك بدون عارضه: دبريدمان هفتگي، تعويض پانسمان استريل، محدود كردن فشار وارده به پا، بررسي پا در هر شب و در صورت وجود اگزودا و يا سلوليت محدود، آنتي‏بيوتيك خوراكي ضد استاف و استرپتوكوك.

پي‏گيري زخم ساده
بيمار هر هفته تا بهبود كامل زخم ويزيت شود و سپس معاينه كامل انجام شود و در هر ويزيت وضعيت پا بررسي شود.
پي‏گيري آموزش بيمار
مشاهده روزانه پا، گزارش هر گونه آسيب و يا مورد غيرطبيعي در پا، پوشاندن مناسب پا و مراقبت از ناخن، پوست و پنبه پا، اجتناب از خيساندن پا و كنترل دقيق قند خون، درصورت عدم بهبودي در طي دو هفته، در گروه زخم بزرگ، قرار داده شود.

زخم پای دیابتی اهمیت داردزیرا:
· مهمترین علت بستری بیماران دیابتی را تشکیل می دهد .
· ناتوانی و مرگ و میر بیماران دیابتی را سبب میشود.
· علتعمده آن ،از بین رفتن حس پانوروپاتیو اختلال خون رسانی (عیب عروقی) میباشد.
· زخم پا تهدیدی است برای قطع پا.
· هزینه های درمانزخم پا و اقدامات ارتوپدی و قطع عضو بر پیکر بهداشت و درمان جامعه سنگین است.
·باآموزش صحیح و کنترل قند ،چربی و فشار خون می توان از ایجاد زخم پادربیماران دیابتی جلوگیری کرد.
چرا پای بیماران دیابتی زخم می شود؟
یکی از عوارضدیررس بیماری دیابتنوروپاتییا گرفتاری اعصاب است .شیوع این عارضه دربیماران دیابتی بین 12 تا 50 درصد ذکر شده .
شدتنوروپاتیبا سن، طول مدت ابتلا به دیابت و چگونگی کنترل قند خون ارتباط دارد.
نوروپاتیبه چندین شکل در بیماران دیده می شود ، شایع ترین فرم آن بهصورت گرفتاری حس در پا می باشد که ممکن است به صورت درد، سوزن سوزن شدن و یا مورمور شدن در پاها بروز نماید و یا به صورت از بین رفتن حس درد و حرارت و حس درکموقعیت پا (عمق شعوری ) تظاهر کند.
درک ارتعاشات کاهش یافته به طوریکهآستانه درک ارتعاشات دیپازون در اندام تحتانی افزایش یافته و احتمال ایجاد زخم بدوندرد در پا را زیاد میکند.
از طرفی به علت گرفتاری اعصابخودکار(سمپاتیک و پارا سمپاتیک)تعریق پا کاهش یافته و با گرفتاری اعصابحرکتی ناحیه غضلات پا ضعیف و ناتوان می شود.
مجموعه عوامل فوق همراباآترواسکلرزهعروق و کاهش خون رسانی پا عمده ترین علل مساعد کننده پایدیابتی برای بروز زخم می باشد.
عدم کنترل دیابت ،دفاع بدن در برابرمیکروب ها و ترمیم زخم را نیز مختل می کند.


چه افرادی در معرض خطر زخم پا هستند
؟
به طور کلی افرادی که یک یا چند فاکتور از گرفتاری های زیر در آنان وجود دارد افراد در معرضخطر ابتلا به زخم پا می باشند .
· از بین رفتن حس پا
· نارسایی عروق پا
· تغییر فرم پا به علت فشار نا مناسب به پا
· گرفتاری سیستم اعصاب خودکار به علت کاهش تعریق و خشکی پوست
· محدودیت حرکات مفصلی
· چاقی
· تاری دید( گرفتاریشبکیه به علت دیابت )
· کنترل نا مناسب قند خون ، فشار خون و چربیخون
· عدم رعایت بهداشت پا
· مصرف سیگار
آنچه باید بیمار دیابتی انجامدهد:
1. روزانه پاهای خود را از نظر وجود تاول ،بریدگی،خراشیدگی یا ضایعات بین انگشتان بررسی نماید.
2. پاهای خود را هر روزبشوید و خصوصا بین انگشتان را به دقت خشک کند.
3. قبل از شستشوی پاهادرجه حرارت آب را با آرنج یا دماسنج بررسی کند.
4. در صورت وجود اختلالدید ،یکی از اعضای خانواده یا یک دوست روزانه پاها را مشاهده کند.
5. درصورت خشکی پوست پاها ،پس از شستشو و خشک کردن از کرم یا روغن نرم کننده استفادهکند.
6. جوراب های مناسب کتانی یا نخی بپوشدو روزانه آنها را تعویضکند.از پوشیدن جوراب های رفو شده یا پاره خودداری نماید.
7. هنگام خریدکفش دقت کند که کاملا اندازه باشد.به جا باز کردن بعدی اعتماد نکند.جنس کفش بایدچرمی باشد و خرید کفش در اواخر روز (زمانیکه پاها بزرگترین اندازه را دارند)صورتگیرد.کفش های ویژه قدم زدن و دویدن را پس از بررسی پزشک بپوشد.
8. قبلاز پوشیدن کفش ،داخل و کناره های آن را از نظر وجود مواردی چون جسم خارجی و سنگریزه بررسی کند.
9. هر 4 تا 6 ساعت کفش ها را برای استراحت از پا درآورد.
10. در فصل زمستان بیشتر احتیاط نماید و از جوراب پشمی استفادهکند.اطمینان داشته باشد که که کفش ها برای جوراب های ضخسم به اندازه کافی جادارد.
11. ناخن ها را به صورت عرضی کوتاه کند و هیچگاه آنها را از تهنگیرد.
12. در صورت وجود یک ضایعه جدید ،قرمزی ،تورم ،درد پا یا هر گونهزخم یا تاول فورا پزشک خود را آگاه کند و تا زمان معاینه پا ها را استراحت دهد.
13. کنترل دیابت را به خوبی برقرار نماید.
14. هر چه می تواند درمورد دیابت و آثار آن بر پاها بیاموزد.
آنچه نباید بیمار دیابتی انجامدهد:
· سیگار نکشد.
· از کیسه آب گرم برای گرمکردن پاها استفاده نکند.
· هیچوقت پا برهنه راه نرود.در صورت سرذی پاهاجوراب بپوشد و آنها را در معرض حرارت مستقیم قرار ندهد.
· بر روی سطوحداغ مانند شن های ساحل یا سیمان کنار استخر شنا راه نرود.
· موادشیمیایی را برای بر طرف کردن میخچه و پینه به کار نبرد و از محلول های ضد عفونی قویاستفاده نکند.
· از نوار های چسبنده روی پا استفاده نکند.
· پاها را مدت طولانی در آب قرار ندهد.
· از کش یا بند جوراب استفادهنکند.
· بدون جوراب کفش نپوشد.
· صندلهایی که بین انگشتانحلقه دارند نپوشد.
· میخچه و پینه را برش ندهد .
· پاها راروی هم نیندازد.

همچنان قرباني مي گيرد
حاشيه اي پررنگ تر براي درمانزخم پاي ديابتي…!

اشاره:زخم پای دیابتی یکی از مهم ترین عوارض دیابت است که اثر چشمگیری در وضعیت سلامت افراد مبتلا دارد. این بیماری که 6 درصد جمعیت دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، بر اساس پیش بینی های به عمل آمده تا سال 2025 جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر خود خواهد ساخت. علاوه بر این 15 درصد از بیماران مبتلا به دیابت در طول دوره بیماری خود زخم پای دیابتی را تجربه می کنند.

در ایران نیز مطابق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعداد افراد مبتلا به دیابت بیش از 5/2 میلیون نفر برآورد شده اند که پیش بینی ها حاکی از ابتلای جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر در سال 2025 در کشور خواهد بود.
بر همین اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اواخر سال گذشته داروی آنژی پارس را به عنوان مؤثرترین داروی درمان زخم پای دیابتی برای اولین بار توسط محققان ایرانی ابداع و پس از پشت سر نهادن آزمایش های کارآزمایی بالینی و احراز سلامت فرآورده، روانه بازار دارویی ایران کرد.
این گزارش سعی دارد به تراز دستاوردهای دارویی دولت نهم در تولید این فراورده دارویی تاثیرگذار در سلامت بیماران مبتلا به دیابت به ویژه بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بپردازد.
دیابت و اختلال عملکرد ارگان های حیاتی بدن
بیماری دیابت شامل گروهی از بیماری های متابولیکی است که در اثر اختلال عملکرد و ترشح انسولین ایجاد شده عوارض و اختلالات مهمی را در عملکرد برخی ارگان های بدن به جا می گذارد. به گفته پزشکان و متخصصان برخی از مهم ترین عوارض ناشی از بیماری دیابت شامل اختلال در عملکرد کلیه ها، اعصاب محیطی و بینایی و همچنین زمینه سازی برای بروز سکته های قلبی، مغزی و درگیری عروق محیطی است.در این میان زخم پای دیابتی از شایع ترین عوارض بیماری دیابت است که عارضه ای هزینه بر و ناتوان کننده بوده و در نهایت می تواند به قطع اندام تحتانی منجر شود.
زخم پای دیابتی ؛ اما و اگرها
بهبود زخم پای دیابتی از طریق درمان های رایج و مراقبت های ویژه حتی در موارد ترمیم پذیر به تدریج و طی مدت 2 تا 5 ماه انجام شده و باعث هدر رفتن منابع و هزینه های قابل توجهی نیز می شود.
بر اساس مطالعات متعدد در حدود 20 درصد از بیماران دیابتی طول دوره زندگی خود نیاز به قطع عضو پیدا می کنند که از این میان زخم پای دیابتی عامل 75 درصد از موارد قطع عضو در میان بیماران دیابتی است.
بر اساس مطالعات انجام شده هزینه سالانه مراقبت از زخم پای دیابتی بیش از 5 هزار دلار به ازای هر بیمار برآورد شده است که این هزینه جدای از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از قطع اندام در مراحل پیشرفته تر بیماری است که خود بین 20 تا 40 هزار دلار محاسبه شده است.
متخصصان علاوه بر درمان های رایج زخم پای دیابت که شامل کنترل عفونت، مراقبت برای کاهش فشار در ناحیه درگیر ، روش های درمان زخم و برداشتن نسج و بافت درگیر است در سال های اخیر روش های جدیدی را پیشنهاد کرده اند که شامل استفاده از فاکتورهای رشد موضعی، ترمیم با استفاده از فشار مکش، درمان با اکسیژن پرفشار، حرارت درمانی، درمان با لیزر و حتی استفاده از سلول های بنیادی است که البته کارآیی برخی از این روش ها و همچنین امکان استفاده عمومی و میزان هزینه بری برخی دیگر از آنها همچنان مورد سئوال است.

آنژی پارس بهبودی کامل؛ 73 درصد!
آنژی پارس یکی از جدید ترین و مؤثر ترین داروهای ارائه شده برای درمان زخم پای دیابتی در جهان است که به همت تلاش هفت ساله محققان ایرانی ابداع شده است.به منظور اثبات سلامتی این فرآورده آزمایش های متعدد سمیت حاد، مزمن، احتمال سرطان زایی، آثار آن بر روی جنین، حساسیت زایی و آثار سوء احتمالی بر سیستم ایمنی بدن انجام شده که تمام آنها حاوی نتایج موفقت آمیز و قابل قبول بوده است.همچنین به منظور اثبات کارآیی و اثر بخشی این فرآورده آزمایش های فازهای مختلف مطالعات کارآزمایی بالینی بر روی این فرآورده انجام گردیده است که بر اساس این مطالعات، در 73 درصد از گروه دریافت کننده آنژی پارس زخم پای دیابتی بهبودی کامل یافته و در 27 درصد دیگر نیز اندازه زخم بیش از 80 درصد کاهش می یابد.
به بیان ساده تر میزان اندازه زخم پای دیابتی پس از یک ماه از آغاز درمان بیش از 96 درصد کاهش یافته در حالی که میانگین اندازه زخم در گروه کنترل در این فاصله زمانی کمتر از 12 درصد کاهش داشته است.
دستاوردهای درمانی آنژی پارس
به طور کلی می توان گفت داروی آنژی پارس در دوره های درمانی هیچ گونه عارضه جانبی جدی نداشته و این از مهم ترین دستاوردهای درمان زخم پای دیابتی در اثر مصرف داروی آنژی پارس است.
از سوی دیگر آثار دارو بلندمدت بوده و اثر بخشی آن حتی پس از اتمام دوره درمان تداوم می یابد. همچنین آنژی پارس در درمان زخم پای دیابتی می تواند از قطع عضو پیشگیری کند که این خود دستاورد بزرگی برای حسن ختام این گزارش است.


 • نویسنده :
 • یکشنبه, ۲۱ام , آذر , ۱۳۸۹
 • نظرات شما: ۰
 • مطالب مرتبط

 • غش و درمان آن
 • ورزش و بهبود سلامت استخوانها
 • تاثیرات شخصیتی دیابت
 • ترفندهایی برای رهایی از دردهای رماتیسمی
 • توصیه دكتر نيكوسخن درباره روزه دیابیتها
 • ارتباط چربی بالا و سکته مغزی
 • درمان خواب رفتگی دستها و علت آن
 • خارپاشنه پا و روشهای درمانی
 • درمان فوری گرمازدگی
 • علائم سرطان پروستات و راههای پیشگیری و درمان
 • ثبت نظر

  نام:
  ایمیل:
  وب سایت:
  متن و پیام شما: