پایگاه اینترنتی ایران ویج

زخم پای دیابتی

iconبرچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

مقدمه:
افرادی که بیش از ۱۰ سال است که دیابت دارند، مردها، افرادی که کنترل قند ضعیفی دارند، عوارض قلبی- عروقی، رتین و یا عوارض کلیوی دارند، بیشتر

از سایر بیماران در معرض خطر زخم پای دیابتی می‏باشند.
شرایط زیر در پای دیابتی همراه با افزایش خطر قطع عضو است:
نوروپاتی محیطی و از دست دادن حس محافظتی (Protective)§
تغییر در بیومکانیک پا (درحضور نوروپاتی)
مدارکی دال بر افزایش فشار بر پا قرمزی و خونریزی در زیر پینه(کالوس))
تغییر شکل استخوان
بیماری عروق محیطی (کاهش یا نبودن نبض)
سابقه زخم یا قطع عضو§
پاتولوژی شدید§ ناخن
بیماریابی و تشخیص:
تمام بیماران باید سالیانه برای تشخیص شرایط پرخطر در پا، معاینه شوند. این معاینه، شامل بررسی حس محافظتی (Protective)، ساختمان پا و بیومکانیک، وضعیت عروقی و پوست می‏باشد. اگر بیمار چند عامل خطر داشته باشد، باید از نظر پیدایش وضعیت‏های جدید و شرایط پرخطر مکرراً ویزیت شود. بیمارانی که نوروپاتی دارند، در هر ویزیت باید پای آنها مشاهده شود.
بررسی وضعیت نورولوژیک پای بیمار دیابتی در افراد کم‏خطر با استفاده از§ مونوفیلامان ۱۰ گرم صورت می‏گیرد. در این تست مونوفیلامان ۱۰ گرم، را به مدت ۱-۲ ثانیه با پوست کف پا در تماس قرارداده می‏شود و در صورتی که توسط بیمار حس نشود، حس محافظتی بیمار مختل تلقی می‏شود.
بررسی اولیه عروق محیطی پای بیمار دیابتی شامل شرح حال وجود لنگیدن و بررسی نبض‏های پشت‏پایی است.
پوست پا به ویژه§ بین‏انگشتان و زیر متاتارس‏ها، معاینه شود.
وجود قرمزی، گرمی یا تشکیل کالوس،§ نشان دهنده نواحی از آسیب بافتی پا است.
دفرمیتی استخوانی، محدودیت حرکت مفصل§ و اختلال راه رفتن و تعادل بیمار را، نیز باید مورد توجه قرار داد.
درجه ‏بندی واگنر در تشخیص شدت پای دیابتی:
Grade 0 عدم وجود زخم در پای مستعد زخم دیابتی
Grade 1 زخم سطحی که ضخامت کل پوست را درگیر کرده ولی بافت‏های زیرجلدی را درگیر نکرده است.
Grade 2 زخم عمقی که به لیگامان‏ها و عضلات نفوذ کرده ولی بادرگیری استخوانی و یا ایجاد آبسه همراه نیست.
Grade 3 زخم عمقی همراه با سلولیت و تشکیل آبسه که اغلب همراه با استئولیت می‏باشد.
Grade 4 کانگرن لوکالیزه
Grade 5 کانگرن منتشر که کل پا را درگیر کرده است.
Grade 1,2 را می‏توان بصورت سرپایی درمان نمود ولی از Grade 3 به بالا اغلب نیاز به بستری و استفاده از آنتی‏بیوتیک وریدی می‏باشد.
از Cephalexin 500 mgQID یا Clindamyin 300 mg TDS می‏توان به عنوان آنتی‏بیوتیک‏های خوراکی در Grade 2 استفاده نمود و در مطالعات معمولاً این دو اثرات یکسان داشته است. درصورت عدم پاسخ به درمان‏های فوق نیاز به بستری جهت استفاده از آنتی‏بیوتیک‏های وریدی می‏باشد.
برای پیشگیری در افراد دیابتی که عوامل خطرساز متعددی دارند، اقدامات زیر توصیه می‏شود:
قندخون نزدیک حد طبیعی نگهداشته شود،§ زیرا پیدایش نوروپاتی به تأخیر می‏افتد.
سیگار باید قطع شود تا عوارض کمتر§ گردد.
در زمان مناسب به متخصص مربوطه ارجاع داده شود.

درمان پای دیابتی
بیمارانی که دچار نوروپاتی یا علایمی دال برافزایش فشار برپا§ هستند. باید کفش مناسب بپوشند. به بیماران باید در مورد از دست دادن حس پا و مشاهده روزانه پاها آموزش داده شود
بیمارانی که دچار اریتم، گرمی و پینه در پا هستند،§ باید کفشی بپوشند که فشار را بر پا متعادل کند.
کالوس باید دبرید شود (به§ وسیله متخصص مربوطه)
بیماران دچار تغییر شکل استخوان، باید کفش‏هایی که عرض§ زیاد و عمق زیاد دارد، بپوشند یا کفش مناسب برای آنها تهیه شود.
از نظر بررسی§ عروق محیطی، شرح حال لنگیدن در بیمار سوال شود و نبض‏های پا لمس شود و اندکس مچ پایی- بازویی (Ankle- Brachial Index= ABI) اندازه‏گیری شود و در صورت نیاز، بررسی عروقی، دارودرمانی و یا اقدام جراحی انجام شود.
میزان نرمالABI بین ۳/۱-۱ می‏باشد. درصورتیکه کمتر از ۹/۰ باشد به احتمال ۹۵% درگیری عروق محیطی در آنژیوگرافی تأیید خواهد شد. در کسانیکه عروق محیطی آنها کالسیفیه و noncompressible باشد این میزان به بالاتر از ۳/۱ افزایش خواهد کرد.
بیمارانی که§ سابقه زخم پا داشته‏اند، باید از نظر عوامل مساعد کننده بررسی شوند.
بیمار از§ نظر خشکی پوست و عفونت قارچی بررسی شود.
درمان بیماران دیابتی دارای زخم پا، در الگوریتم ۳ آورده شده است.
پیشنهادها براساس Evidenced- Based Medicine
تمام افراد دیابتی، باید سالیانه از نظر تشخیص گروه پرخطر، معاینه شوند، که§ شامل بررسی حس محافظتی، ساختمان پا، بیومکانیک آن، بررسی وضعیت عروقی و پوست پا می‏باشد.
بیمارانی که یک یا چند عامل خطر دارند، از نظر پیدایش سایر عوامل خطر مکرراً بررسی شوند.
بیمارانی که نوروپاتی دارند، در هر ویزیت پای آنها مشاهده شود.
در افراد کم‏ خطر بررسی وضعیت نورولوژیک با استفاده از آزمون مونوفیلامان است.
بیماران دیابتی و پرخطر از نظر زخم باید با توجه به عوامل خطر و درمان آن§ آموزش داده شوند.
بیماریابی اولیه برای عروق محیطی شامل پرسیدن شرح حال§ لنگیدن و بررسی نبض‏های پا است و نیز چون بسیاری از بیماران مبتلا به عروق محیطی بدون علامت هستند، اندکس مچ پایی- بازویی را باید تعیین نمود.
پای سالم
۱-مونوفیلامان را به خوبی حس می‏کند.
۲- زخم ندارد
۳- دفرمیتی ندارد.
۴- سابقه زخم یا قطع عضو ندارد.
پی‏گیری پای سالم
۱- جلوگیری از پیدایش زخم.
۲- مراقبت بیمار از پا.
۳- اگر هر گونه تغییری در پا حاصل شد، مجدداً گروه‏بندی شود.
پای ناسالم
۱- سابقه زخم قبلی یا قطع عضو.
۲- عدم حس مونوفیلامان وجود دارد.
۳- دفرمیتی وجود دارد.
۴- علایم ناشی از فشار به پا (اریتم)
۵- بیماری عروق محیطی (کاهش یا نبودن نبض)
۶- تغییر شکل در ناخن‏ها.
۷- ABI (اندکس مچ پایی- بازویی) مختل.
پی‏گیری پای ناسالم
۱-جلوگیری از پیدایش زخم
۲- کفش و جوراب مناسب
۳- در صورت تغییر وضعیت پا، مجدداً گروه‏بندی شود.
۴- در هر ویزیت، پای بیماران مشاهده شود.
زخم فعال ساده
۱- سطح زخم کمتر از ۲ سانتی‏متر و عمق آن کمتر از ۵/۰ سانتی‏متر باشد.
۲- علایم سیستمیک ندارد
۳- وضعیت عروقی مناسب است.
پی‏گیری زخم ساده
درمان زخم ساده (به صورت سرپایی). در صورت عدم بهبودی در طی ۲ هفته، معرفی به متخصص.
زخم فعال بزرگ
۱- زخم عمیق با مساحت بیشتر یا مساوی ۲ سانتی‏متر و عمق بیشتر یا مساوی ۵/۰ سانتی‏متر وجود سلولیت.
۲- بیماری عروقی دارد.
۳- علایم سیستمیک دارد.
زخم بزرگ
درمان زخم بزرگ (بصورت سرپایی) اگر در عرض ۱ هفته بهبودی حاصل نشد ارجاع به متخصص.
بررسی وضعیت پا بیمار دیابت نوع یک یا دو
وجود دفرمیتی استخوان، انگشتان چکشی، هالوس والکوس، هالوس واروس، پای شارکو.
اولسر، تروما، قرمزی، عفونت و قارچ§
بررسی وضعیت نورولوژیک با مونوفیلامان ۱۰ گرم
گردش خون ضعیف§
علایم ایسکمی (لنگیدن، بررسی نبض‏ها،§ اندکس مچی- بازویی).
آمپوتاسیون§
آیا زخم وجود دارد؟
۱-بلی: درمان زخم پای دیابتی (الگوریتم ۳)
۲- خیر: آیا هیچکدام از شرایط زیر وجود دارد؟
تغییر شکل پا و زخم.§
عدم حساسیت به مونوفیلامان در هر§ ناحیه‏ای از کف پا (به جز پاشنه)
اندکس مچ پایی- بازویی کمتر از§ ۸/۰
سابقه زخم و قطع عضو§
در صورت وجود شرایط بالا:
اگر تغییر شکل پا§ وجود دارد به متخصص پا ارجاع شود.
اگر تغییر شکل ناخنن و یا پا و یا پینه وجود§ دارد، مراقبت از پا انجام شود.
اگر علایم نوروپایی بدون تغییر شکل پا وجود§ دارد، انتخاب کفش و جوراب مناسب آموزش داده شود. در مورد پوشیدن کفش نو مراقبت‏های بعمل آمده برای جلوگیری از پیدایش تاول آموزش داده شود. در بیمار نوروپاتی، پا را لمس کند. در صورت وجود افزایش فشار در کف پا (اریتم، گرمی یا کالوس)، کفش مناسب درجهت تعدیل فشار بپوشد.
در صورت وجود کالوس، توسط متخصص دبرید شود.§
اگر§ بیمار شرح حال زخم پا دارد، از نظر عوامل زمینه‏ساز زخم بررسی شود.
برای خشکی§ پا و ضایعات قارچی پا، درمان مناسب انجام شود.
اگر بیماری عروقی وجود دارد،§ جهت بررسی کامل به متخصص ارجاع شود و برنامه ورزشی، دارو و جراحی در صورت نیاز انجام دهد.
کنترل دقیق قندخون.
آموزش بیمار
پا را§ روزانه مشاهده نموده و در صورت آسیب و یا غیر طبیعی بودن پا گزارش نماید.
مراقبت از پوست، ناخن، پوشیدن کفش و جوراب مناسب، کنترل دقیق قند خون و§ قطع سیگار
بیمارانی که دچار زخم پای دیابتی هستند.
بررسی زخم
اندازه‏گیری عرض و عمق زخم§
درجه حرارت، شمارش سلول‏های§ خونی (تعیین تعداد گلبول سفید خون)
وجود عفونت فضای عمقی: آبسه، استئومیلیت و§ گانگرن
فقدان نبض‏های محیطی§
علائم ایسکمی§
اندکس مچ پایی-§ بازویی
زخم بزرگ
بستری در بیمارستان جهت دبریدمان جراحی§
کشت از نظر عفونت§
پانسمان استریل§
فشار بر روی پا داده§ نشود
اگر عفونت فضای عمقی وجود دارد§
آنتی‏بیوتیک تزریقی برای استاف و§ استرپتوکوک
بررسی کامل عروقی در صورت علایم ایسکمی و بررسی علایم از نظر§ استئومیلیت
پیگیری زخم بزرگ:
۱-پی‏گیری روزانه تا زخم بهبود یابد.
۲- مشاهده روزانه پا، گزارش تغییر وضعیت پا، مراقبت از پا، پوست، ناخن، اجتناب از خیساندن پا و کنترل دقیق قند.

زخم ساده:
زخم سطحی کوچک بدون عارضه: دبریدمان هفتگی، تعویض پانسمان استریل، محدود کردن فشار وارده به پا، بررسی پا در هر شب و در صورت وجود اگزودا و یا سلولیت محدود، آنتی‏بیوتیک خوراکی ضد استاف و استرپتوکوک.

پی‏گیری زخم ساده
بیمار هر هفته تا بهبود کامل زخم ویزیت شود و سپس معاینه کامل انجام شود و در هر ویزیت وضعیت پا بررسی شود.
پی‏گیری آموزش بیمار
مشاهده روزانه پا، گزارش هر گونه آسیب و یا مورد غیرطبیعی در پا، پوشاندن مناسب پا و مراقبت از ناخن، پوست و پنبه پا، اجتناب از خیساندن پا و کنترل دقیق قند خون، درصورت عدم بهبودی در طی دو هفته، در گروه زخم بزرگ، قرار داده شود.

زخم پای دیابتی اهمیت داردزیرا:
· مهمترین علت بستری بیماران دیابتی را تشکیل می دهد .
· ناتوانی و مرگ و میر بیماران دیابتی را سبب میشود.
· علتعمده آن ،از بین رفتن حس پانوروپاتیو اختلال خون رسانی (عیب عروقی) میباشد.
· زخم پا تهدیدی است برای قطع پا.
· هزینه های درمانزخم پا و اقدامات ارتوپدی و قطع عضو بر پیکر بهداشت و درمان جامعه سنگین است.
·باآموزش صحیح و کنترل قند ،چربی و فشار خون می توان از ایجاد زخم پادربیماران دیابتی جلوگیری کرد.
چرا پای بیماران دیابتی زخم می شود؟
یکی از عوارضدیررس بیماری دیابتنوروپاتییا گرفتاری اعصاب است .شیوع این عارضه دربیماران دیابتی بین ۱۲ تا ۵۰ درصد ذکر شده .
شدتنوروپاتیبا سن، طول مدت ابتلا به دیابت و چگونگی کنترل قند خون ارتباط دارد.
نوروپاتیبه چندین شکل در بیماران دیده می شود ، شایع ترین فرم آن بهصورت گرفتاری حس در پا می باشد که ممکن است به صورت درد، سوزن سوزن شدن و یا مورمور شدن در پاها بروز نماید و یا به صورت از بین رفتن حس درد و حرارت و حس درکموقعیت پا (عمق شعوری ) تظاهر کند.
درک ارتعاشات کاهش یافته به طوریکهآستانه درک ارتعاشات دیپازون در اندام تحتانی افزایش یافته و احتمال ایجاد زخم بدوندرد در پا را زیاد میکند.
از طرفی به علت گرفتاری اعصابخودکار(سمپاتیک و پارا سمپاتیک)تعریق پا کاهش یافته و با گرفتاری اعصابحرکتی ناحیه غضلات پا ضعیف و ناتوان می شود.
مجموعه عوامل فوق همراباآترواسکلرزهعروق و کاهش خون رسانی پا عمده ترین علل مساعد کننده پایدیابتی برای بروز زخم می باشد.
عدم کنترل دیابت ،دفاع بدن در برابرمیکروب ها و ترمیم زخم را نیز مختل می کند.


چه افرادی در معرض خطر زخم پا هستند
؟
به طور کلی افرادی که یک یا چند فاکتور از گرفتاری های زیر در آنان وجود دارد افراد در معرضخطر ابتلا به زخم پا می باشند .
· از بین رفتن حس پا
· نارسایی عروق پا
· تغییر فرم پا به علت فشار نا مناسب به پا
· گرفتاری سیستم اعصاب خودکار به علت کاهش تعریق و خشکی پوست
· محدودیت حرکات مفصلی
· چاقی
· تاری دید( گرفتاریشبکیه به علت دیابت )
· کنترل نا مناسب قند خون ، فشار خون و چربیخون
· عدم رعایت بهداشت پا
· مصرف سیگار
آنچه باید بیمار دیابتی انجامدهد:
۱٫ روزانه پاهای خود را از نظر وجود تاول ،بریدگی،خراشیدگی یا ضایعات بین انگشتان بررسی نماید.
۲٫ پاهای خود را هر روزبشوید و خصوصا بین انگشتان را به دقت خشک کند.
۳٫ قبل از شستشوی پاهادرجه حرارت آب را با آرنج یا دماسنج بررسی کند.
۴٫ در صورت وجود اختلالدید ،یکی از اعضای خانواده یا یک دوست روزانه پاها را مشاهده کند.
۵٫ درصورت خشکی پوست پاها ،پس از شستشو و خشک کردن از کرم یا روغن نرم کننده استفادهکند.
۶٫ جوراب های مناسب کتانی یا نخی بپوشدو روزانه آنها را تعویضکند.از پوشیدن جوراب های رفو شده یا پاره خودداری نماید.
۷٫ هنگام خریدکفش دقت کند که کاملا اندازه باشد.به جا باز کردن بعدی اعتماد نکند.جنس کفش بایدچرمی باشد و خرید کفش در اواخر روز (زمانیکه پاها بزرگترین اندازه را دارند)صورتگیرد.کفش های ویژه قدم زدن و دویدن را پس از بررسی پزشک بپوشد.
۸٫ قبلاز پوشیدن کفش ،داخل و کناره های آن را از نظر وجود مواردی چون جسم خارجی و سنگریزه بررسی کند.
۹٫ هر ۴ تا ۶ ساعت کفش ها را برای استراحت از پا درآورد.
۱۰٫ در فصل زمستان بیشتر احتیاط نماید و از جوراب پشمی استفادهکند.اطمینان داشته باشد که که کفش ها برای جوراب های ضخسم به اندازه کافی جادارد.
۱۱٫ ناخن ها را به صورت عرضی کوتاه کند و هیچگاه آنها را از تهنگیرد.
۱۲٫ در صورت وجود یک ضایعه جدید ،قرمزی ،تورم ،درد پا یا هر گونهزخم یا تاول فورا پزشک خود را آگاه کند و تا زمان معاینه پا ها را استراحت دهد.
۱۳٫ کنترل دیابت را به خوبی برقرار نماید.
۱۴٫ هر چه می تواند درمورد دیابت و آثار آن بر پاها بیاموزد.
آنچه نباید بیمار دیابتی انجامدهد:
· سیگار نکشد.
· از کیسه آب گرم برای گرمکردن پاها استفاده نکند.
· هیچوقت پا برهنه راه نرود.در صورت سرذی پاهاجوراب بپوشد و آنها را در معرض حرارت مستقیم قرار ندهد.
· بر روی سطوحداغ مانند شن های ساحل یا سیمان کنار استخر شنا راه نرود.
· موادشیمیایی را برای بر طرف کردن میخچه و پینه به کار نبرد و از محلول های ضد عفونی قویاستفاده نکند.
· از نوار های چسبنده روی پا استفاده نکند.
· پاها را مدت طولانی در آب قرار ندهد.
· از کش یا بند جوراب استفادهنکند.
· بدون جوراب کفش نپوشد.
· صندلهایی که بین انگشتانحلقه دارند نپوشد.
· میخچه و پینه را برش ندهد .
· پاها راروی هم نیندازد.

همچنان قربانی می گیرد
حاشیه ای پررنگ تر برای درمانزخم پای دیابتی…!

اشاره:زخم پای دیابتی یکی از مهم ترین عوارض دیابت است که اثر چشمگیری در وضعیت سلامت افراد مبتلا دارد. این بیماری که ۶ درصد جمعیت دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، بر اساس پیش بینی های به عمل آمده تا سال ۲۰۲۵ جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر خود خواهد ساخت. علاوه بر این ۱۵ درصد از بیماران مبتلا به دیابت در طول دوره بیماری خود زخم پای دیابتی را تجربه می کنند.

در ایران نیز مطابق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعداد افراد مبتلا به دیابت بیش از ۵/۲ میلیون نفر برآورد شده اند که پیش بینی ها حاکی از ابتلای جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ در کشور خواهد بود.
بر همین اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اواخر سال گذشته داروی آنژی پارس را به عنوان مؤثرترین داروی درمان زخم پای دیابتی برای اولین بار توسط محققان ایرانی ابداع و پس از پشت سر نهادن آزمایش های کارآزمایی بالینی و احراز سلامت فرآورده، روانه بازار دارویی ایران کرد.
این گزارش سعی دارد به تراز دستاوردهای دارویی دولت نهم در تولید این فراورده دارویی تاثیرگذار در سلامت بیماران مبتلا به دیابت به ویژه بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بپردازد.
دیابت و اختلال عملکرد ارگان های حیاتی بدن
بیماری دیابت شامل گروهی از بیماری های متابولیکی است که در اثر اختلال عملکرد و ترشح انسولین ایجاد شده عوارض و اختلالات مهمی را در عملکرد برخی ارگان های بدن به جا می گذارد. به گفته پزشکان و متخصصان برخی از مهم ترین عوارض ناشی از بیماری دیابت شامل اختلال در عملکرد کلیه ها، اعصاب محیطی و بینایی و همچنین زمینه سازی برای بروز سکته های قلبی، مغزی و درگیری عروق محیطی است.در این میان زخم پای دیابتی از شایع ترین عوارض بیماری دیابت است که عارضه ای هزینه بر و ناتوان کننده بوده و در نهایت می تواند به قطع اندام تحتانی منجر شود.
زخم پای دیابتی ؛ اما و اگرها
بهبود زخم پای دیابتی از طریق درمان های رایج و مراقبت های ویژه حتی در موارد ترمیم پذیر به تدریج و طی مدت ۲ تا ۵ ماه انجام شده و باعث هدر رفتن منابع و هزینه های قابل توجهی نیز می شود.
بر اساس مطالعات متعدد در حدود ۲۰ درصد از بیماران دیابتی طول دوره زندگی خود نیاز به قطع عضو پیدا می کنند که از این میان زخم پای دیابتی عامل ۷۵ درصد از موارد قطع عضو در میان بیماران دیابتی است.
بر اساس مطالعات انجام شده هزینه سالانه مراقبت از زخم پای دیابتی بیش از ۵ هزار دلار به ازای هر بیمار برآورد شده است که این هزینه جدای از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از قطع اندام در مراحل پیشرفته تر بیماری است که خود بین ۲۰ تا ۴۰ هزار دلار محاسبه شده است.
متخصصان علاوه بر درمان های رایج زخم پای دیابت که شامل کنترل عفونت، مراقبت برای کاهش فشار در ناحیه درگیر ، روش های درمان زخم و برداشتن نسج و بافت درگیر است در سال های اخیر روش های جدیدی را پیشنهاد کرده اند که شامل استفاده از فاکتورهای رشد موضعی، ترمیم با استفاده از فشار مکش، درمان با اکسیژن پرفشار، حرارت درمانی، درمان با لیزر و حتی استفاده از سلول های بنیادی است که البته کارآیی برخی از این روش ها و همچنین امکان استفاده عمومی و میزان هزینه بری برخی دیگر از آنها همچنان مورد سئوال است.

آنژی پارس بهبودی کامل؛ ۷۳ درصد!
آنژی پارس یکی از جدید ترین و مؤثر ترین داروهای ارائه شده برای درمان زخم پای دیابتی در جهان است که به همت تلاش هفت ساله محققان ایرانی ابداع شده است.به منظور اثبات سلامتی این فرآورده آزمایش های متعدد سمیت حاد، مزمن، احتمال سرطان زایی، آثار آن بر روی جنین، حساسیت زایی و آثار سوء احتمالی بر سیستم ایمنی بدن انجام شده که تمام آنها حاوی نتایج موفقت آمیز و قابل قبول بوده است.همچنین به منظور اثبات کارآیی و اثر بخشی این فرآورده آزمایش های فازهای مختلف مطالعات کارآزمایی بالینی بر روی این فرآورده انجام گردیده است که بر اساس این مطالعات، در ۷۳ درصد از گروه دریافت کننده آنژی پارس زخم پای دیابتی بهبودی کامل یافته و در ۲۷ درصد دیگر نیز اندازه زخم بیش از ۸۰ درصد کاهش می یابد.
به بیان ساده تر میزان اندازه زخم پای دیابتی پس از یک ماه از آغاز درمان بیش از ۹۶ درصد کاهش یافته در حالی که میانگین اندازه زخم در گروه کنترل در این فاصله زمانی کمتر از ۱۲ درصد کاهش داشته است.
دستاوردهای درمانی آنژی پارس
به طور کلی می توان گفت داروی آنژی پارس در دوره های درمانی هیچ گونه عارضه جانبی جدی نداشته و این از مهم ترین دستاوردهای درمان زخم پای دیابتی در اثر مصرف داروی آنژی پارس است.
از سوی دیگر آثار دارو بلندمدت بوده و اثر بخشی آن حتی پس از اتمام دوره درمان تداوم می یابد. همچنین آنژی پارس در درمان زخم پای دیابتی می تواند از قطع عضو پیشگیری کند که این خود دستاورد بزرگی برای حسن ختام این گزارش است.


 • نویسنده :
 • یکشنبه, ۲۱م , آذر , ۱۳۸۹
 • نظرات شما: ۰
 • مطالب مرتبط

 • غش و درمان آن
 • ورزش و بهبود سلامت استخوانها
 • تاثیرات شخصیتی دیابت
 • ترفندهایی برای رهایی از دردهای رماتیسمی
 • توصیه دکتر نیکوسخن درباره روزه دیابیتها
 • ارتباط چربی بالا و سکته مغزی
 • درمان خواب رفتگی دستها و علت آن
 • خارپاشنه پا و روشهای درمانی
 • درمان فوری گرمازدگی
 • علائم سرطان پروستات و راههای پیشگیری و درمان
 • ثبت نظر

  نام:
  ایمیل:
  وب سایت:
  متن و پیام شما: