• خرید vpn
 • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

  صفحه اصلی » شیمی » اسید و باز
  کد خبر : 2214

  اسید و باز

  اسید و بازReviewed by Aryan♥ on Mar 28Rating:   اسید ترکیبی است شیمیائی که در محلول یون هیدروژن خود را از دست می دهد و باز ترکیبی است که وقتی در محلولی قرار می گیرد یون هیدروکسل خود را از دست می دَهد. برای مثال :CIH=H+ +CL- NaOH=Na+ +OH- (هیدروکسید سدیم ) (اسید هیدرو کلریک)…

  اسید و بازReviewed by Aryan♥ on Mar 28Rating:

   

  اسید ترکیبی است شیمیائی که در محلول یون هیدروژن خود را از دست می دهد و باز ترکیبی است که وقتی در محلولی قرار می گیرد یون هیدروکسل خود را از دست می دَهد.
  برای مثال :CIH=H+ +CL- NaOH=Na+ +OH-
  (هیدروکسید سدیم ) (اسید هیدرو کلریک)

  So4H2=H+ +So4- KOH=K+ +OH-
  (هیدروکسید پتاسیم ) (اسید سولفوریک)
  اسیدهای قوی نسبتا یونهای H+ بیشتری ار اسیدهای ضعیف ایجاد می کنند و بازهای قوی یونهای OH- بیشتری از بازهای ضعیف ایجاد می کند.
  محلولهای آبگونه ای (آبی) شامل هر دو نوع یون H+ و OH- هستند . یک محلول اسیدی بیشتر دارای یون H+ در حالی که یک محلول بازی دارای یون OH- بیشتری می باشد .
  آب خالص محلولی است نه اسیدی و نه بازی (خنثی) زیرا دارای تعداد برابری یون H+ و OH- است :
  H2O=H+ +OH-
  H+ +OH-= H2O
  در نتیجه تعیین انکه محلولی اسیدی یا بازی است به سادگی مربوط به تعداد یون H+ موجود در آن محلول دارد. در صورتی که تعداد یونهای H+ بیشتر از تعداد یونهای OH- است محلول اسیدی واگر بالعکس است محلول بازی است .

  تامپونها

  دستگاه تامپونی دارای دو بخش است :
  ۱- یک اسید ضعیف و ۲- نمک آن اسید ضعیف.
  هدف اصلی تامپوها هگهداری غلظت H+ به صورت ثابت است . از جمله تامپونها عبارتند از : اسید استیک ( اسید ضعیف ) استات سدیم (نمک ) اسید کربنیک (اسید ضعیف) و بیکربنات سدیم (نمک) . در بازی تامپون یک اسید با یک نمک واکنش داشته و نتیجه آن تشکیل یک نمک قوی تر و یک اسید ضعیفتر است . مثلا از ترکیب اسید لاکتیک با بیکربنات سدیم و اسید کربنیک به شرح زیر می باشد :
  LA+NaHCO3=NaLA+H2CO3
  در خون اسید کربنیک یک اسید ضعیف است زیرا یون H+ زیادی تولید نمی کند همچنین اسید کربنیک به آب و انیدرید کربنیک که هر دو آنها می توانند سریعا از بدن خارج شوند تجزیه خواهند شد:
  H2CO3=H2O+CO2
  H2O+CO2=H2CO3
  بیکربنات سدیم به راحتی می تواند در برابر اسید هیدرو کلوریک عمل تامپونی و تولید یک نمک قوی و یک اسید ضعیف بنماید.:
  NaHCO3+HCl=NaCl+H2CO3
  یا
  اسید ضعیف +نمک =اسید قوی +بیکربنات
  در اینجا یون هیدروژن اضافی که در نتیجه اسید هیدروکلوریک ایجاد شده به طور کلی از محلول جدا شده و تشکیل کربنیک اسید را خواهد داد . به یاد داشته باشید که H2CO3 اسیدی است ضعیف زیرا مانند HCL به سرعت تجزیه نمی شود(یعنی یون H- زیادی تولید نمی کند) چنین دستگاه تامپونی از جمله راههائی است که در آن از اسیدی یا بازی شدن مایع های بدن جلوگیری خواهد کرد.
  PH (قدرت یون هیدروژن) (H+ )
  برایبیان اسیدی و بازی در یک محلول می باید به تعیین تعداد یونهای H+ مجود در آن محلول پرداخت . نتیجه تعیین تعداد این یونها به عنوان پ هاش آن محلول یا قدرت یون هیدروژن بیان می گردد. از آن جایی که برای نشان دادن قدرت یونی با ارقام بسیار کوچکی سرو کار خواهیم داشت ( مثلا وزن مقدار یون هیدروژن موجود در یک لیتر آب به مول) پ هاش یک مایع بر اساس لگاریتم منفی / پایه ۱۰ بیان خواهد شد :
  PH= -log[H]
  در اینجا [H+] مساوی مقدار یونهای H+ موجود در یک لیتر محلول به گرم می باشد . غلظت یون هیدروژن در آب خالص تقریبا برابر ۱۰ به توان منفی ۷ مول در هر لیتر آب تعیین شده است .(۰۰۰۰۰۰۷/۰) مول در هر لیتر.
  بنابراین :
  PH= -log[10-7]=- (-7)
  = -(-7)(لگاریتم ۱۰به توان -۷= -۷)=۷
  آب خالصبرابر ۷ است پ هاش بزرگتر از ۷ (دارای یون هیدروژن کمتر ) به عنوان قلیایی . پ هاش برابر ۷ خنثی و پ هاش کمتر از ۷ اسیدی تعیین شده اند .
  با افزودن یک اسیدبه یک محلول پ هاش آن را تنزل داده زیرا بر تعداد یونهای هیدروژن آن افزوده می شود در حالی که یک باز غلظت یون هیدروژن را کاهش داده زیرا بر تعداد یون OH- افزوده شده و لذا پ هاش آن را بالا مس برد.
  حدود تقییرات پ هاش بدن که با حیات انسان سازگاری دارد در حال استراحت بین ۷ تا ۷/۷ است تمرین بدنی سبب تغییر پ هاش عضله در جهت اسیدی خواهد شدکه ممکن است هنگام ورزشهای خیلی سنگین به ۴/۶ تا ۶/۶ تنزل یابد . چنین پ هاش تنزل یافته ای جنبه موقتی و گذرا داشته زیرا قدرت تامپونی بدن شامل دستگاههای کلیه و تنفس هر چه سریعا به کار افتاده و پ هاش را به حال طبیعی باز می گردانند.
  علاوه بر دستگاه تامپونی تامپونی بیکربنات (مانند بیکربنات سدیم NaHCO3 )دستگاههای تامپونی دیگری مانند فسفات و پروتئین نیز وجود دارندکه همگی به یک طریق انجام وظیفه می نمایند . تامپون های فسفات مانند دی سدیم فسفات Na2HPO4 در کلیه متمرکز بوده در حالی که تامپونهای پروتئین (مانند هموگلوبین) در یاخته ها و پلاسما جای دارد . چون عمل تامنپونی بیشتر در درون یاخته صورت می گیرد تامپونهای پروتئینی کمال اهمیت را دارند.
  تنظیم تنفسی PH
  مرکز تنفسی واقع در پیاز مغز تیره و در گیرنده های شیمیائی واقع در قوس آئورتی به تغییرات غلظت یون هیدروژن خون حساسمس باشند. افزایش CO2 در مایع های بدن ( که برای تولید اسید کربنیک با آب ترکیب می شوند) سبب کاهش پ هاش و بیرون راندن CO2 سبب افزایش پ هاش خواهد شد . افزایش غلظت یون یون H+ سبب تحریک دستگاه تنفسی شده لذا عمل تهویه را بالا برده ( پر تهویه ای ) و CO2 را به خارج منتقل می کند ( به خارج دمیدن ) برعکس کاهش غلظت یون H+ سازو کار تنفسی را پائین خواهد برد . تغییرات در سرعت و عمق تنفس یعنی تهویه حبابچه ای می تواند تغییرات سریعی در مایع پ هاش بدن به وجود آورد. مثلا وقتی پ هاش به به کمتر از سطح طبیعی استراحت (۴/۷) تغییر یافت تنفس شدیدا تحریک و پر تهویه ای حادث می گردد. همان گونه که اکنون متذکر گردید تهوی سبب دفع CO2 شده که به نوبه خود سبب افزایش مایع پ هاش می گردد .
  پر تهویه ای به میزان دو برابر حالت طبیعی ( استراحت ) باعث افزایش پ هاش خون و مایعات بدن به مقدار ۲۵/۰ واحد پ هاش می شود از سوی دیگر وقتی تهویه به مقدار نصف حالت طبیعی تقلیل پیدا می کند مانند موردی که پ هاش خون بیشتر از ۴/۷ است پ هاش در حدود ۲۵/۰ واحد پ هاش کاهش خواهد یافت .
  در پ هاش خون ۲/۷ تهویه چهار برابر افزایش یافته و در پ هاش خون ۵/۷ تهویه در حدود نصف تقلیل پیدا می کند . توان دستگاه تامپونی تنفسی به اندازه یک تا دو برابر بزرگتر از همه دستگاههای تامپونی شیمیایی که قبلا مورد بحث قرار گرفت می باشد.
  ذخایر قلیائی
  درجه ای را که پ هاش مایعات بدن تحت تحت تاثیر تولید انیدریک کربنیک (CO2) و در نتیجه تشکیل اسید کربنیک قرار میگیرد بستگه به مقدار بیکرینات (HCO3-) موجود جهت عمل تامپونی دارد . در واقع پ هاش مایعات بدن مربوط است به نسبت تراکم یونهای بیکربنات به مقدار انیدریدکربنیک محلول این موضوع توسط فرمول به قرار زیر است :
  PH=PK+log[HCO3- بخش بر CO2]
  اختصار PK مربوط به عدد ثابت یک بافر است که در ممورد دستگاه بافر بیکربنات برابر ۱/۶ میباشد این بدان معناست که وقتی تراکم یونهای HCO3- برابر با CO2 محلول باشد پ هاش محلول ( در این مورد مایعات بدن ) برابر ۱/۶ خواهد بود هنگام استراحت و در پ هاش ۴/۷ به طور طبیعی نسبت یونهای HCO3 به CO2 برابر ۲۰ :۱می باشد . افزایش غلظت یون HCO3- (باز اضافه ) سبب افزایش پ هاش می گردد در حالی که افزایش در CO2 محلول (اسید افزوده می شود ) سبب کاهش پ هاش می شود .
  در بدن مقدار یون بیکربنات موجود که از گان به عنوان تامپون استفاده می گردد ذخایر قلیائی خوانده می شوند.
  عده ای را عقیده بر آنست که با استفاده از مقادیر معینی بیکربنات و افزایش ذخایر قلیائی بدن از خستگی حاصل هنگام کار یا مسابقات قهرمانی سنگین و طولانی جلوگیری می شود . امید این افراد آنست که این عمل با افزایش ظرفیت جهت تامپون اسید لاکتیک فراهم می گردد . در حالی که تحقیق روی این موضوع کاملا پایدار نیست برخی از تحقیقات نشان داده اند که حقیقت دارد .
  کلیه و تعادل اسیدی—بازی
  کلیه از طریق یک سلسله واکنشهای شیمیائی پیچیده غلظت یون H+ را کنترل می کند . طریق اصلی که در آن کلیه به تنظیم غلظت یون H+ می پردازد افزایش یا کاهش غلظت یون بیکربنات است .
  سازوکار کلیوی درگیر در کنترل غلظت یون بیکربنات به طور خلاصه به شرح زیر است :
  ۱- اکسید دو کربن موجود در مایعات خارجی و یاخته های اپیتلیال مربوط به توبولهای کلیه جهت تشکیل اسید کربنیک در داخل توبول یاخته ها با آب ترکیب می شود (در حضور آنزیم کربنیک انیدراز) CO2+H2O=H2CO3 2- همانگونه که قبلا متذکر گردید اسید کربنیک به یون بیکربنات و یون هیدروژنH- تجزیه می گردد . یون H+ به طور فعال به توبولهای کلیه منتقل یا ترشح شده و سرانجام به صورت آب همراه با ادرار خارج می شود. یون HCO3- در مایعات خارج سلولی منتشر شده و لذا به بدن بازگشته و یا ذخیره می کردند.
  ۳- یونهای H+ مترشحه در مجاری ظریف کلیه با یونهای بیکربنات که آن هم در مجاری کلیه موجود است جهت تشکیل کربنیک اسید ترکیب می شود اسید کربنیک به CO2 و H2O تجزیه می کردد . CO2 به داخل مجاری یاخته ها ئ یا مایعات خارجی سلول منتشر می گردد. همان گونه که قبلا متذکر گردید آب به داخل ادرار دفع می گردد . همچنین باید اشاره گردد که یون سدیم در مجاری توسط حمل فعال به داخل مایعات خارج سلولی ذخیره می گردد. این تبادل یونهای Na+ جهت یونهای H+ سبب حفظ تعدل الکتریکی بین مایعات مجاری و ماسعات خارجی سلول می شود.
  این موضوع جالب توجهی است که یونهای HCO3- موجود در مایعات مجاری ظریف مشابه با یونهایی که در مایع خارجی سلول نگهداری می گردد نیست . به بسان دیگر غلظت یون بیکربنات کم و بیش به طور غیر مستقیم از طریق مقدار یون هیدروژن مترشحه توسط مجاری کلیه و توسط مقدار CO2 که از طریق سوخت و ساز تولید شده تنظیم می گردد. همچنین این عمل نیاز به چند ساعت وقت که ممکن است ۱۰ الی ۲۰ ساعت باشد داشته تا کلیه به تنظیم تراکم یون بیکربنات به طور جدی پاسخ دهد.
  آلکالوز و اسیدوز
  وقتی در مایعات خارجی بیکربنات اضافی وجود داشته باشد این حالت را آلکالوز گویند. این یونهای اضافی همراه با سدیم یا سایر یونهای مثبت (مثلا پتاسیم )از از طریق مجاری کلیه به داخل ادرار راه خواهد یافت . دفع یونهای بیکربنات از مایع خارجی پ هاش را به طرف اسیدی سوق می دهد .
  وقتی CO2 در مایع خارج سلولی افزایش یابد حالت اسیدوز را به دنبال خواهد داشت .
  در این مورد مقدار یون هیدروژن اضافی به داخل مجاری کلیه ترشح می گردد این ترشحات با مواد تامپونی مجاری ترکیبب و سپس به داخل ادرار راه خواهند یافت .
  تعادل اسیدی بازی پس از تمرینات ورزشی سنگین
  هنگام تمرینات ورزشی بیشینه کوتاه زمان تغییرات فاحشی در شیمی سوخت و سازی اسید و باز رخ می دهد که عمدتا به دلیل تولید اسید لاکتیک می باشد . اعمال بی هوازی که تولیو اسید لاکتیک می کند سبب کاهش پ هاش خون و عضله می گردد. مقدار اسید لاکتیک تولیدی بستگی به :
  ۱- مدت زمان تمرین
  ۲- شدت کار و
  ۳- مقدار توده عضله درگیر دارد .
  هنگام کار بدنی بی هوازی مداوم طی چند دقیقه سطح اسید لاکتیک ممکن است تقریبا به ۱۸۰ میلی گرم درصد و مقادیر پ هاش خون و عضله به ترتیب به ۷ و ۴/۶ نزدیک گزدند . کار تناوبی ممکن است سبب رسیدن پ هاش به ۸۰/۶ ( که از پئین ترین مقادیری که تاکنون ثبت گردیده است ) و اسید لاکتیک را به ۲۸۰ میلی گرم درصد برساند .
  بیش از حد طبیعی بودن این مقادیر هنگامی مشخص می شود که شخص توجه داشته باشد که هنگام استراحت پ هاش خون کمتر از ۴/۷ نشانگر اسیدوز در حالی که پ هاش خون بیش از ۴/۷ نشانگر آلککالوز می باشد . حد پائین پ هاش خون است که انسان می تواند در آن برای چند دقیقه به زندگی ادامه دهد ( در حالت استراحت ) برابر ۷ و بالا ترین سطح آن در حدود ۷/۷ می باشد .
  غلظت بیکربنات پلاسما ( ارزشهای طبیعی آن به مقدار ۲۳ الی ۲۸ میلی مول در لیتر )(زنان کمتر از مردان) در پائین ترین سطح خود بهمقدار ۶/۲ میلی مول در لیتر ثبت شده است .

  دوره های نوروزی عصر شبکه

  مطالب مرتبط

  ویژه های ایران ویج

  دیدگاهها (۱)  • خاطره

   با سلام
   من در اکثر سایت ها و برنامه ها مطالعه نمودم که سرکه ای سیب خون را القلی میسازد خوردن سیب حتی اما در اینجا بحث چیزی دیگر بود میشود برایم معلومات بدهید برایتان ارزوی موفیقیت میکنم.

  ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

  آخرین اخبار و مطالب

  پربحث ترین های هفته

  Sorry. No data so far.