- ایران ویج - http://www.iranvij.ir -

بستری شدن پیشکسوت تیم پرسپولیس در بیمارستان

۱۵۰

 

ابراهیم آشتیانی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در بیمارستان بستری شد.

بستری شدن ابراهیم آشتیانی در بیمارستان

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل عارضه قلب در بیمارستان بستری شده اما به زودی ترخیص خواهد شد.

ابراهیم آشتیانی، بازیکن سال‌های دور تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود پس از عمل قلب در حال‌ حاضر در بخش CCU بستری است.

اردلان آشتیانی، فرزند او  اظهار کرد: حال عمومی پدرم خوب است و ظرف دو روز آینده مرخص خواهد شد.