• خرید vpn
 • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

  صفحه اصلی » آخرین خبر , اخبار پربازدید , اقتصاد مقاومتی , اقتصادی » اقتصاد مقاومتی در بستر آموزش های فنی و حرفه ای
  کد خبر : 1929655

  اقتصاد مقاومتی در بستر آموزش های فنی و حرفه ای

  اقتصاد مقاومتی در بستر آموزش های فنی و حرفه ای( تحلیلی بر کیفیت آموزشگاههای آزاد مهارتی) ارتقاء فضای کسب و کار ، بذل توجه به بخش خصوصی ، برون سپاری از کارکردهای دولتی ، خرید خدمات دولتی و کوچک سازی دولت از فربگی نیروی بی مهارت از ملزومات دول توسعه یافته و در حال توسعه…

  skills

  اقتصاد مقاومتی در بستر آموزش های فنی و حرفه ای( تحلیلی بر کیفیت آموزشگاههای آزاد مهارتی)

  ارتقاء فضای کسب و کار ، بذل توجه به بخش خصوصی ، برون سپاری از کارکردهای دولتی ، خرید خدمات دولتی و کوچک سازی دولت از فربگی نیروی بی مهارت از ملزومات دول توسعه یافته و در حال توسعه است که با نگاهی کارکردگرایانه ، هر نهادی به جهت خروجی بهینه ، شرح وظایفی خاص را برای خود تعریف نموده که البته اسناد بالادستی در این خصوص دستور کارها را مشخص می نمایند . در پارادیم اقتصاد مقاومتی نیز ، ماموریتهای خاص برای دستگاههای اجرایی تعریف گردیده که دوری از درهم نگری و بذل توجه به ویژه نگری نهادی می تواند ، ماموریتهای دستگاهها را در قالب و ذاتی خود قرار داده و خروجی اقتصادی را در پی داشته باشد. در این راستا و در ابتدا باید ترجیحات اقتصاد مقاومتی را مشخص نمود ، آموزش،  رکن اساسی  جهت حماسه اقتصادی وآموزشهای مهارتی عنصر اصلی این آموزش می باشد . زیرا این آموزشها ، بهره وری و انگیزش نیروی کار را افزایش میدهد که جزء لایتجزای یک استراتژی منابع انسانی کارآمد می باشد . ظهور آموزشهای مهارتی پارادایمی مغفول  است که مفاهیم ، الگوها و ساختارهای پیشین مربوط به آموزش و دانش را دستخوش تغییر قرار داده است و ضرورت است در دستور کار سیاستی نظام جهت اساس اقتصاد مقاومتی قرار گیرد . متاسفانه در حال حاضر نهادهای در کشور در قالب مجتمع های آموزش مهارتی ، مشول به فعالیتند که قانون هیچگونه ماموریت مهارتی را برای آنها تعریف ننموده و تنها سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است که در ذات و فلسفه آن ، آموزش مهارتی تعریف و زیر – ساخت های فیزیکی و انسانی را نیز برای این ماموریت  دارند  . مطالب این نوشتار  ، علاوه بر آسیب شناسی و توصیه های سیاستگذاری جهت بهینه سازی فرآیند آموزش مهارتی در بخش خصوصی ، متاثر از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  و اصل کاهش تصدی گری دولت در امور و تقویت بخش خصوصی ،  بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر برون سپاری فعالیتهای آموزشی و قانون برنامه ششم توسعه ،  آئین نامه تخصصی و کاربردی آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی ، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ، سیاستها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور ، دستور العمل آموزشگاه های آزاد هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آئین نامه تاسیس موسسات چند منظوری آزاد وزارت فرهنگ ، اساسنامه و آئین نامه دوره های موسسات آموزش عالی آزاد می باشد . در خصوص فعالیتهای مشترک آموزشی در بخش خصوصی ، اهم نهادهای متولی که در این مرقومه احصاء گردیده است ، می توان به جهاد دانشگاهی ، مراکز وواحدهای فرهنگی و هنری مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( آموزشگاههای آزاد هنری )  ، آئین نامه آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی ،  دانشگاه علمی و کاربردی ، موسسات چند منظوره آموزشی و واحدهای کار و دانش و موسسات مهارتی زبان مرتبط با وزارت آموزش می باشد . می توان عنوان نمود که نهادهای مذکور به طور کلی از یک فرآیند خطی در خصوص صدور مجوز استفاده می کنند ولی در خصوص آزمون ، شهریه و صدور گواهی بسته به هویت آموزشی ، انتفاعی – غیر انتفاعی بودن موسسات ، تفاوتهائی در آنها دیده می شود .

  لازم به ذکر است تمامی وزارتخانه ها ، ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ، طبق بخشنامه ها  و آئین نامه های مصوب داخلی ، خود را مامور به ارائه آموزشهای آزاد و مجازی نموده اند در حالیکه فلسفه و ماموریت ذاتی  این نهادها ، آموزش و مهارت آموزی نمیباشد و از سویی فرایند اجرایی از صدور مجوز تا آزمون و صدور گواهینامه نه تنها  با ضرب آهنگ مهارتی جامعه به جلو نمیرود، بلکه باعث استهلاک منابع مالی و انسانی نیز می گردد. با مطالعه دقیق سازمان ها و نهادهای همسان ، نقاط افتراق و اشتراکی احصاء گردید که جهت سامانمند نمودن ، تسریع در کار و توسعه چتر حمایتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ارتقاء بخش خصوصی ، ضرورت است که موارد ذیل در دستور کار سیاستگذاری آموزشی قرا گیرند:

  -نظر به پیش نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه و بند ۸ تبصره ۹ این لایحه که اشعار می دارد ” تمامی واحدهای دانشگاهی علمی – کاربردی وابسته به دستگاههای اجرائی و ۵۰/ واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم ، منحل و یا به بخش خصوصی واگذار گردد” ، بسیاری از این واحدها ، خواهان تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد می باشند و از آنجا که تعداد زیادی از این واحدها به صورت تملیک هستند ، لذا روسای مراکز مذکور ، تقاضای تاسیس آموزشگاه در مراکز خود را دارند ، از سوئی با توجه به ظرفیت این مراکز در پذیرش کارآموز مهارتی که یکی از دغدغه های سازمان می باشد و ممنوعیت ایجاد آموزشگاه آزاد در محل مراکز علمی و کاربردی ، ضروری است حفره های مذکور در استقرار آموزشگاه آزاد  در مراکز دانشگاهی  ، مورد بازتعریف و خوانشی اقتصادی – مهارتی  قرار گیرند .

  -سنجش آزمون یک امر حاکمیتی است و علی رغم مباحثی مبنی بر برون سپاری سنجش ، این موضوع باید از دستور کار  سازمان به هر شکل خارج گردد . ولی پیشنهاد می گردد با تشکیل مرکزی ( Test Center ) ، از آزمون کتبی برون سپاری گردد ، چرا که شاکله اصلی سنجش مهارت را آزمون عملی تشکیل می دهد .

  -در صورتی که SMEs های مهمی مانند ایران خوردو ، سایپا و صنایع مادر در کارخانه های خود ، آموزشگاههای آزاد را فعال نمایند ، علاوه بر کوچک سازی بدنه دولتی و آموزش های جوار به توجه به کوچک سازی چارت سازمان ، پیکان آموزشی اداره کل از خدمات صرف به صنعت تغییر مسیر خواهد داد ، لذا ضروری است صنایع ، شروع بع  فعال سازی آموزشگاههای آزاد خود نمایند . ( تهیه فرم توسط سازمان به SMEs و با توجه به سفارش – تقاضا محور بودن سیاست های آموزشی سازمان ، صنایع نسبت به ترجیحات آموزشی – مهارتی خود اقدام نمایند )

  -تورم قوانین در فرآیند صدور مجوز ( بازرسی از مکان و سپس از تجهیزات و تائیدیه حراست که در حال حاضر موجود است به یک مرحله تبدیل شود ) ( طولانی بودن سیکل های اداری از اهم موارد ایجاد رانت در بوروکراسی ها می باشد .

  – قانون ، اشخاص حقوقی را از داشتن اموزشگاه آزاد منع نموده است . نیاز به باز تعریفی از شخصیت حقوقی در قانون ( هر شخص حقوقی که شاخص های مورد قبول سازمان را داشته باشد می توان آموزشگاه آزاد تاسیس نماید (سازمان فقط با خروجی آنها کار دارد )

  -اخذ وجه ۲/ حق نظارت سازمان از تمامی آموزشگاههای آزاد ( حقیقی – حقوقی)

  -تشویق آموزشگاههای آزاد به برگزاری دوره های تک پودمان و تک درس

  -باید آموزشگاهها رتبه بندی و میزان شهریه بر اساس رتبه آموزشگاهها و سطح دور ه های اموزشی آنها تعیین شود که این موضوع علاوه بر اهتمام به رتبه بندی آموزشگاهها توسط سازمان باعث خود ارزیابی آموزشگاهها به جهت قرار گرفتن در رتبه سنجی می گردد.

  لازم به توضیح است مهارت عنوان شده در تمام موسسات مدعی ارائه آموزشهای مهارتی از لحاظ محتوی و مدرک بسیار متفاوت تر از آموزشهای فنی و حرفه ای می باشد. وشاید بتوان گفت توجیهی برای درآمدهای  خارج از ماموریت اصلی هر دستگاه می باشد.

  تحلیل SWOT از فرازهای یاد شده در خصوص بخش های آزاد  آموزش  مهارتی

  sss

  راهبرد :

  • بازنگری در قوانین به عنوان رکن رکین هرگونه تصمیم سازی جهت کنش موفق در میدان اقتصادی – صنعتی ، خدماتی – کشاورزی و ارتقاء بخش خصوصی آموزش و تجاری سازی آموزش های مهارتی
  • تعریف و باز تعریف فرآیندهای نظارتی و بازخوانش فرآیند موصوف توسط بخش خصوصی
  • تامین بخشی از هزینه های نظارت در قالب اخذ درصدی از شهریه وصولی
  • استفاده از دولت الکترونیک ( دفاتر پیشخوان دولت ) ، جهت کوتاه نمودن و تسریع در فرآیند امور مربوط به آموزشگاههای آزاد و بخش خصوصی ( قطع نمودن فرآیندهای رانتیر )
  • در کشورهای توسعه یافته دنیا ، تریبون مهارتی متعلق به یک ارگان است و همان ارگان مراحل صدورمجوز ، آزمون و صدور گواهینامه را اعطا می کند . بنابراین نیاز به قانونی است که ارگانها را از داشتن مجوزات درون سازمانی و با بخشنامه های درون وزارتی  ،  منع و با توجه به ذاتی و ماموریت آموزشی سازمان این آموزشها را  در اختیار سازمان قرار دهد .
  • عدم سیاستگذاری شهریه در سازمان و سپردن آن به آموزشگاهها جهت رقابت پذیری بین آموزشگاههای برتر در هر رشته

  در پایان باید عنوان نمود ، در حالی که بحران مهارت آموزی در کشور در حال افزایش است و صندلی های خالی موسسات آموزش عالی ، نمود آن ، تجاری سازی آموزش های مهارتی با بخش خصوصی ،  تحت زعامت حداکثری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و الزام قانونی ، دال بر هژمونی این زعیم آموزشی ، قطعا در بخشی از فرآیند تولید مهارت ، دولت و سیاستهای آن به فرجام خواهد رسید .

  دکتر محمدرضا عبداله پور

  %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1

   

  دوره های نوروزی عصر شبکه

  مطالب مرتبط

  ویژه های ایران ویج

  دیدگاهها (۰)  ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

  آخرین اخبار و مطالب

  پربحث ترین های هفته

  Sorry. No data so far.