- ایران ویج - http://www.iranvij.ir -

طالبیان: تا پایان رقابت های آسیایی در ایران به سر می برم

تا پایان رقابت های آسیایی در ایران به سر می برم

 

احمد رضا طالبیان  اظهار کرد: سه هفته است که به ایران بازگشتم و در کنار تیم آبهای آرام در ماده کایاک و زیر نظر ایرج اقلیمی تمریناتم را انجام می دهم تا مسابقات قهرمانی آسیا که مهر یا آبان ماه برگزار می شود، در تیم ملی به تمرینات ادامه می دهم.

وی افزود: اردوها مانند گذشته در حال برگزاری است و کیفیت شان هیچ تغییری نداشته است، همه چیز روال عادی خود را برای آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی آسیا طی می کند.

طالبیان در خصوص شرایطی که در آن تمرین می کند تاکید کرد: در ماده کایاک هزار متر تمرین می کنم اما در خصوص تک نفره یا دو نفره ارنج ها مشخص نشده است اما امید دارم بتوانم با قایق تک نفره به رقابت بپردازم.