• خرید vpn
 • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

  صفحه اصلی » اخبار , سیاسی » آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی
  کد خبر : 1827122

  آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی

  آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی Reviewed by Farnaz on Jun 23Rating: میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد.   استان آذربایجان‌شرقی:  حسن روحانی: یک میلیون و 99 هزار و 402 رأی محسن رضایی: 230 هزار و 165 رأی محمدباقر قالیباف: 187 هزار و 440 رأی سعید جلیلی: 187 هزار و 227 رأی علی…

  آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی Reviewed by Farnaz on Jun 23Rating:

  میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد. 
    
  استان آذربایجان‌شرقی: 
   حسن روحانی: یک میلیون و 99 هزار و 402 رأی 
  محسن رضایی: 230 هزار و 165 رأی 
  محمدباقر قالیباف: 187 هزار و 440 رأی 
  سعید جلیلی: 187 هزار و 227 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 164 هزار و 179 رأی 
  سید محمد غرضی: 25 هزار و 91 رأی 
   
  استان آذربایجان‌غربی: 
   حسن روحانی: 885 هزار و 675 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 151 هزار و 508 رأی 
  محسن رضایی: 105 هزار و 658 رأی 
  سعید جلیلی: 93 هزار و 787 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 67 هزار و 874 رأی 
  سید محمد غرضی: 15 هزار و 548 رأی 
   
  استان اردبیل: 
   حسن روحانی: 384 هزار و 751 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 98 هزار و 298 رأی 
  محسن رضایی: 59 هزار و 524 رأی 
  سعید جلیلی: 44 هزار و 441 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 40 هزار و 531 رأی 
  سید محمد غرضی: 8 هزار و 367 رأی 
   
  استان اصفهان: 
   حسن روحانی: یک میلیون‌و 17 هزار و 516 رأی 
  سعید جلیلی: 411 هزار و 98 رأی 
  محسن رضایی: 270 هزار و 799 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 259 هزار و 601 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 203 هزار و 679 رأی 
  سید محمد غرضی: 59 هزار و 106 رأی 
   
  استان البرز: 
   حسن روحانی: 519 هزار و 412 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 213 هزار و 904 رأی 
  سعید جلیلی: 105 هزار و 372 رأی 
  محسن رضایی: 84 هزار و 633 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 77 هزار و 288 رأی 
  سید محمد غرضی: 12 هزار و 226 رأی 
   
  استان ایلام: 
   حسن روحانی:  175 هزار و 608 رأی 
  محسن رضایی: 58 هزار و 182 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 35 هزار و 586 رأی 
  سعید جلیلی: 22 هزار و 976 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 15 هزار و 104 رأی 
  سید محمد غرضی: 3 هزار و 889 رأی 
   
  استان بوشهر: 
   حسن روحانی: 278 هزار و 763 رأی 
  محسن رضایی: 74 هزار و 220 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 64 هزار و 881 رأی 
  سعید جلیلی: 54 هزار و 960 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 38 هزار و 499 رأی 
  سید محمد غرضی: 6 هزار و 711 رأی 
   
  استان تهران: 
   حسن روحانی: 2 میلیون و 385 هزار و 890 رأی 
  محمد باقر قالیباف: یک میلیون و 266 هزار و 568 رأی 
  سعید جلیلی: 550 هزار و 384 رأی 
  محسن رضایی: 336 هزار و 557 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 316 هزار و 592 رأی 
  سید محمد غرضی: 61 هزار و 893 رأی 
   
  استان چهار محال و بختیاری: 
   محسن رضایی: 211 هزار و 101 رأی 
  حسن روحانی: 155 هزار و 884 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 43 هزار و 201 رأی 
  سعید جلیلی: 37 هزار و 734 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 21 هزار و 693 رأی 
  سید محمد غرضی: 4 هزار و 34 رأی 
   
  استان خراسان جنوبی: 
   حسن روحانی: 192 هزار و 446 رأی 
  سعید جلیلی: 103 هزار و 382 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 101 هزار و 713 رأی 
  علی اکبر ولایتی:15 هزار و 185 رأی 
  محسن رضایی: 14 هزار و 582 رأی 
  سید محمد غرضی: 5 هزار و 52 رأی 
   
  استان خراسان رضوی: 
   حسن روحانی: 529 هزار و 344 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 303 هزار و 555 رأی 
  سعید جلیلی: 111 هزار و 771 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 35 هزار و 389 رأی 
  محسن رضایی: 31 هزار و 676 رأی 
  سید محمد غرضی: 10 هزار و 185 رأی 
   
  استان خراسان شمالی: 
   حسن روحانی: 226 هزار و 144 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 157 هزار و 800 رأی 
  سعید جلیلی: 52 هزار و 802 رأی 
  محسن رضایی: 18 هزار و 870 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 17 هزار و 924 رأی 
  سید محمد غرضی: 5 هزار و 684 رأی 
   
  استان خوزستان: 
   محسن رضایی: 921 هزار و 570 رأی 
  حسن روحانی: 675 هزار و 495 رأی 
  سعید جلیلی: 169 هزار و 446 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 117 هزار و 977 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 78 هزار و 488 رأی 
  سید محمد غرضی: 15 هزار و 251 رأی 
   
  استان زنجان: 
   حسن روحانی: 281 هزار و 867 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 106 هزار و 415 رأی 
  سعید جلیلی: 70 هزار و 797 رأی 
  محسن رضایی: 49 هزار و 654 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 42 هزار و 550 رأی 
  سید محمد غرضی: 9 هزار و 170 رأی 
   
  استان سمنان: 
   حسن روحانی: 157 هزار و 133 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 87 هزار و 598 رأی 
  سعید جلیلی: 55 هزار و 987 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 25 هزار و 600 رأی 
  محسن رضایی: 14 هزار و 541 رأی 
  سید محمد غرضی: 5 هزار و 51 رأی 
   
  استان سیستان و بلوچستان: 
   حسن روحانی:  770 هزار و 394 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 109 هزار و 390 رأی 
  سعید جلیلی: 64 هزار و 339 رأی 
  محسن رضایی: 61 هزار و 986 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 36 هزار و 122 رأی 
  سید محمد غرضی: 8 هزار و 785 رأی 
   
  استان فارس 
   حسن روحانی: یک میلیون و 292 هزار و 853 رای 
  سعید جلیلی: 309 هزار و 929 رای 
  محمدباقر قالیباف: 247 هزار و 615رای 
  محسن رضایی: 211 هزار و 489 رای 
  علی‌اکبر ولایتی: 135 هزار و 425 
  سیدمحمد غرضی: 23 هزار و 343 
   
  استان قزوین 
   محمدباقر قالیباف: 436 هزار و 343 رای 
  حسن روحانی: 324 هزار و 739 رای 
  سعید جلیلی:90 هزار و 573 رای 
  علی‌اکبر ولایتی: 47 هزار و 174 رای 
  محسن رضایی:45 هزار و 884 رای 
  سیدمحمد غرضی: 8 هزار و 108 رای 
   
  استان قم 
  حسن روحانی: 209 هزار و 785 رای 
  سعید جلیلی: 121 هزار و 237 رای 
  محمدباقر قالیباف: 89 هزار و 987 رای 
  علی‌اکبر ولایتی:68 هزار و 356 رای 
  محسن رضایی: 30 هزار و 549 رای 
  سیدمحمد غرضی:9 هزار و 346 رای 
   
  استان کردستان 
   حسن روحانی: 438 هزار و 290 رای 
  محمدباقر قالیباف:75 هزار و 548 رای 
  محسن رضایی:49 هزار و 695 رای 
  سعید جلیلی:30 هزار و 195 رای 
  علی‌اکبر ولایتی:17 هزار و 843 رای 
  سیدمحمد غرضی:7 هزار و 48 رای 
   
  استان کرمان 
   حسن روحانی: 855 هزار و 463 رای 
  محمدباقر قالیباف: 222 هزار و 795 رای 
  سعید جلیلی:215 هزار و 872 رای 
  محسن رضایی:69 هزار و 316 رای 
  علی‌اکبر ولایتی: 64هزار و 202 رای 
  سیدمحمد غرضی:14 هزار و 237 رای 
   
  استان کرمانشاه 
   حسن روحانی: 567 هزار و 784 رای 
  محمدباقر قالیباف: 162 هزار و 62 رای 
  محسن رضایی:108 هزار و 186 رای 
  سعید جلیلی:64 هزار و 597 رای 
  علی‌اکبر ولایتی:41 هزار و 384 رای 
  سیدمحمد غرضی:9 هزار و 17رای 
   
  استان کهگیلویه و بویر احمد 
   محسن رضایی:142 هزار و 40 رای 
  حسن روحانی: 126 هزار و 395 رای 
  سعید جلیلی:24 هزار و 138 رای 
  محمدباقر قالیباف: 18 هزار و 489  رای 
  علی‌اکبر ولایتی:11 هزار و 510 رای 
  سیدمحمد غرضی: یک هزار و 487 رای 
   
  استان گلستان 
   حسن روحانی: 548 هزار و 69 رای 
  محمدباقر قالیباف: 158 هزار و 947 رای 
  سعید جلیلی:78 هزار و 192 رای 
  علی‌اکبر ولایتی: 74 هزار و 633 رای 
  محسن رضایی:46 هزار و 100 رای 
  سیدمحمد غرضی: 10 هزار و 401 رای 
   
  استان گیلان 
   حسن روحانی: 784 هزار و 789 رای 
  محمدباقر قالیباف:213 هزار و 424  رای 
  سعید جلیلی:150 هزار و 56 رای 
  محسن رضایی:86 هزار و 923 رای 
  علی‌اکبر ولایتی:85 هزار و 156 رای 
  سیدمحمد غرضی: 18 هزار و 516 رای 
   
  استان لرستان: 
   حسن روحانی: 240 هزار و 655 رأی 
  محسن رضایی: 236 هزار و 451 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 99 هزار و 22 رأی 
  سعید جلیلی: 63 هزار و 316 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 40 عزار و 908 رأی 
  سید محمد غرضی: 6 هزار و 596 رأی 
   
  استان مازندران: 

   حسن روحانی: یک میلیون و 107 هزار و 494 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 286 هزار و 464 رأی 
  سعید جلیلی: 180 هزار و 772 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 161 هزار و 783 رأی 
  محسن رضایی: 94 هزار و 178 رأی 
  سید محمد غرضی: 20 هزار و 742 رأی 
   
  استان مرکزی: 
  حسن روحانی: 323 هزار و 631 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 137 هزار و 195 رأی 
  سعید جلیلی: 93 هزار و 434 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 74 هزار و 192 رأی 
  محسن رضایی: 66 هزار و 621 رأی 
  سید محمد غرضی: 9 هزار و 409 رأی 
   
  استان هرمزگان: 
   حسن روحانی: 414 هزار و 444 رأی 
  سعید جلیلی: 122 هزار و 954 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 69 هزار و 277 رأی 
  محسن رضایی: 64 هزار و 270 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 48 هزار و 743 رأی 
  سید محمد غرضی: 11 هزار و 356 رأی 
   
  استان همدان: 
   حسن روحانی: 451 هزار و 810 رأی 
  محمد باقر قالیباف: 139 هزارو 835 رأی 
  سعید جلیلی: 138 هزار و 414 رأی 
  محسن رضایی: 80 هزار و 340 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 69 هزار و 770 رأی 
  سید محمد غرضی: 11 هزار و 378 رأی 
   
  استان یزد: 
   حسن روحانی: 351 هزار و 527 رأی 
  سعید جلیلی: 62 هزار و 232رأی 
  محمد باقر قالیباف: 53 هزار و 101 رأی 
  علی اکبر ولایتی: 27 هزار و 468 رأی 
  محسن رضایی: 19 هزار و 793 رأی 
  سید محمد غرضی: 5 هزار و 137 رأی

  دوره های نوروزی عصر شبکه

  مطالب مرتبط

  ویژه های ایران ویج

  دیدگاهها (۰)  ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

  آخرین اخبار و مطالب

  پربحث ترین های هفته

  Sorry. No data so far.