• خرید vpn
 • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

  کد خبر : 14480

  سخنان بزرگان درمورد کوروش

  سخنان بزرگان درمورد کوروش Reviewed by Aryan on Sep 30Rating: آنچه در زیر می خوانید سخنانیست که به صورت مشتیی از خروار از میان گفته های بزرگان و مشاهیر دنیا در مورد مردی که بی شک از تاثیر گذارترین ، بر جسته ترین و ستایش شده ترین افراد در طول تاریخ تمدن بشریت بوده و…

  سخنان بزرگان درمورد کوروش Reviewed by Aryan on Sep 30Rating:

  آنچه در زیر می خوانید سخنانیست که به صورت مشتیی از خروار از میان گفته های بزرگان و مشاهیر دنیا در مورد مردی که بی شک از تاثیر گذارترین ، بر جسته ترین و ستایش شده ترین افراد در طول تاریخ تمدن بشریت بوده و هست. مردی که تورات او را «مسیح » و یونانیان او را «سرور» و « قانونگذار»می نامند و دوست و دشمن به بزرگمنشی و آزادگی او شهادت داده اند:صاحب نخستین منشور حقوق بشر در دنیا: کورش بزرگ

  ● افلاطون (۴۷۷ تا ۳۴۷ پیش از میلاد):

  پارسیان در زمان شاهنشاهی کورش اندازه میان بردگی و آزادگی را نگاه می داشتند. از اینرو نخست خود آزاد شدند و سپس سرور بسیاری از ملتهای جهان شدند. در زمان او (کورش بزرگ) فرمانروایان به زیر دستان خود آزادی میدادند و آنان را به رعایت قوانین انسان دوستانه و برابری ها راهنمایی می کردند. مردمان رابطه خوبی با پادشاهان خود داشتند از این رو در موقع خطر به یاری آنان می شتافتند و در جنگ ها شرکت می کردند. از این رو شاهنشاه در راس سپاه آنان را همراهی می کرد و به آنان اندرز می داد. آزادی و مهرورزی و رعایت حقوق مختلف اجتماعی به زیبایی انجام می گرفت.

  ● گزنفون (۴۴۵ پیش از میلاد):

  مهمترین صفت کورش دین داری او بود. او هر روز قربانیان برای ستایش خداوند می کرد. این رسوم و دینداری آنان هنوز در زمان اردشیر دوم هم وجود دارد و عمل می شود. از صفت های برجسته دیگر کورش عدل و گسترش عدالت و حق بود.

  ما در این باره فکر کردیم که چرا کورش به این اندازه برای فرانروایی عادل مردمان ساخته شده بود. سه دلیل را برایش پیدا کردیم. نخست نژاد اصیل آریایی او و بعد استعداد طبیعی و سپس نبوغ پروش او از کودکی بوده است.

  کورش نابغه ای بزرگ، انسانی والامنش، صلح طلب و نیک منش بود. او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی بود. کورش عقیده داشت پیروزی بر کشوری این حق را به کشور فاتح نمی دهد تا هر تجاوز و کار غیر انسانی را مرتکب شود. او برای دفاع از کشورش که هر ساله مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار می گرفت امپراتوری قدرتمند و انسانی را پایه گذاشت که سابقه نداشت. او در نبردها آتش جنگ را متوجه کشاورزان و افراد عام کشور نمی کرد. او ملتهای مغلوب را شیفته خود کرد به صورتی که اقوام شکست خورده که کورش آنان را از دست پادشاهان خودکامه نجات داده بود وی را خداوندگار می نامیدند. او برترین مرد تاریخ، بزرگترین، بخشنده ترین، پاک دل ترین انسان تا این زمان بود.

  ● هرودوت ( ۴۸۴ تا ۴۲۵ پیش از میلاد):

  هیچ پارسی یافت نمی شد که بتواند خود را با کورش مقایسه کند. از اینرو من کتابم را درباره ایران و یونان نوشتم تا کردارهای شگفت انگیز و بزرگ این دو ملت عظیم هیچگاه به فراموشی سپرده نشود. کورش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر فرمانروایی می نمودند بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند آزادی می بخشید و همه او را ستایش می نمودند. سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال می کردند.

  ● ویل دورانت :

  کورش از افرادی بوده که برای فرمانروایی آفریده شده بود. به گفته امرسون همه از وجود او شاد بودند. روش او در کشور گشایی حیرت انگیز بود. او با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری برخورد می نمود. بهمین دلیل یونانیان که دشمن ایران بودند نتوانستد از آن بگذرند و درباره او داستانهای بیشماری نوشته اند و او را بزرگترین جهان قهرمان پیش از اسکندر می نامند. او کرزوس را پس از شکست از سوختن در میان هیزم های آتش نجات داد و بزرگش داشت و او را مشاور خود ساخت و یهودیان در بند را آزاد نمود. کورش سرداری بود که بیش از هر پادشاه دیگری در آن زمان محبوبیت داشت و پایه های شاهنشاهی اش را بر سخاوت و جوانمردی بنیان گذاشت.

  ● ویکتورهوگو:

  هم چنان که کوروش در بابل عمل کرده بود ناپلئون نیز آرزو داشت از سراسر جهان یک تاج و تخت بسازد و از همه مردم گیتی یک ملت پدید آورد.

  هارولد لمب (دانشمند امریکایی) :

  در شاهنشاهی ایران باستان که کورش سمبول آنان است آریایی ها در تاجگذاری به پندار نیک گفتار نیک کردار نیک سوگند یاد می کردند که طرفدار ملت و کشورشان باشند و نه خودشان. که این امر در صدها نبرد آنان به وضوح دیده می شود که خود شاهنشاه در راس ارتش به سوی دشمن برای حفظ کیان کشورشان می تاخته است.

  ● پاپ کلمنت پنجم(در وصف کورش بزرگ):

  برای ما همین قدر که تو جانشین عادل هستی کافی است که ترا با نظر احترام بنگریم.

  ● پرفسور ایلیف انگلیسی:

  در جهان امروز بارزترین شخصیت جهان باستان کورش شناخته شده است. زیرا نبوغ و عظمت او در بنیانگذاری امپراتوری چندین دهه ای ایران مایه شگفتی است. آزادی به یهودیان و ملتهای منطقه و کشورهای مسخر شده که در گذشته نه تنها وجود نداشت بلکه کاری عجیب به نظر می رسیده است از شگفتی های اوست.

  ● دکتر هانری بر( دانشمند فرانسوی) :

  این پادشاه بزرگ یعنی کورش هخامنشی برعکس سلاطین بی رحم و ظالم بابل و آسور بسیار عادل و رحیم و مهربان بود زیرا اخلاق روح ایرانی اساسش تعلیمات زردشت بوده. به همین سبب بود که شاهنشاهان هخامنشی خود را مظهر صفات (خشترا) می شمردند و همه قوا و اقتدار خود را از خدواند دانسته و آنرا برای خیر بشر و آسایش و سعادت جامعه انسان صرف می کردند.

  ژنرال سرپرسی سایکس(ژنرال، نویسنده، و جغرافیدان انگلیسی) (پس از دیدار از آرامگاه کورش بزرگ):

  من خود سه بار این آرامگاه را دیدار کرده ام، و توانسته ام اندک تعمیری نیز در آنجا بکنم، و در هر سه بار این نکته را یاد آورده شده ام که زیارت آرامگاه اصلی کورش، پادشاه بزرگ و شاهنشاه جهان، امتیاز کوچکی نیست و من بسی خوشبخت بوده ام که به چنین افتخاری دست یافته ام. براستی من در گمانم که آیا برای ما مردم آریایی (هند و اروپایی) هیچ بنای دیگری هست که از آرامگاه بنیادگذار دولت پارس و ایران ارجمندتر و مهمتر باشد.

  ● کنت دوگوبینو فرانسوی :

  شاهنشاهی کورش هیچگاه در عالم نظیر نداشت. او به راستی یک مسیح بود زیرا به جرات میتوان گفت که تقدیر او را چنین برای مردمان آفرید تا برتر از همه جهان آن روز خود باشد. نیکلای دمشقی کورش شاهنشاه پارسیان در فلسفه بیش از هر کس دیگر آگاهی داشت. این دانش را نزد مغان زرتشتی آموخته بود.

  ● پرفسور کریستن سن( ایران شناس شهیر) :

  شاهنشاه کورش بزرگ نمونه یک پادشاه “جوانمرد” بوده است. این صفت برجسته اخلاقی او در روابط سیاسی اش دیده می شده. در قواینن او احترام به حقوق ملتهای دیگر و فرستادگان کشورهای دیگر وجود داشته است و سر لوحه دولتش بوده. که این قوانین امروز روابط بین الملل نام گرفته است.

  ● آلبر شاندور فرانسوی :

  کورش یکسال پس از فتح بابل برای درگذشت پادشاه بابل عزای ملی اعلام نمود. برای کسی که دشمن خودش بود. او مطابق رسم آزادمنشی اش و برای اینکه ثابت کند که هدف فتح و جنگ و کشتار ندارد و تنها به عنوان پادشاهی که ملتش او را برای صلح پذیرفته اند قدم به بابل گذاشته است و در آنجا تاجگذاری نمود. او آمده بود تا به آنان آزادی اجتماعی و دینی و سیاسی بدهد. در همین حین کتیبه های شاهان همزمان او حاکی از برده داری و تکه تکه کردن انسان های بی گناه و بریدن دست و پای آنان خبر می دهد.

  ● پرفسور گیریشمن :

  کمتر پادشاهی است که پس از خود چنین نام نیکی باقی گذاشته باشد. کورش سرداری بزرگ و نیکوخواه بود. او آنقدر خردمند بود که هر زمانی کشور تازه ای را تسخیر می کرد به آنها آزادی مذهب میداد و فرمانروای جدید را از بین بومیان آن سرزمین انتخاب می نمود. او شهر ها را ویران نمی نمود و قتل عام و کشتار نمی کرد. ایرانیان کورش را پدر و یونانیان که سرزمینشان بوسیله کورش تسخیر شده بود وی را سرور و قانونگذار می نامیدند و یهودیان او را مسیح خداوند می خوانند.

  ● کنت دوگوبینو (مورخ فرانسوی):

  تا کنون هیچ انسانی موفق نشده است اثری را که کورش در تاریخ جهان باقی گذاشت، در افکار میلیون ها مردم جهان بوجود آورد. من باور دارم که اسکندر و سزار و کورش که سه مرد اول جهان شده اند کورش در صدر آنها قرار دارد. تا کنون کسی در جهان بوجود نیامده است که بتواند با او برابری کند و او همانطور که در کتابهای ما آمده است مسیح خداوند است. قوانینی که او صادر کرد در تاریخ آن زمان که انسانها به راحتی قربانی خدایان می شدند بی سابقه بود.

  ● کلمان هوار :

  کورش بزرگ در سال ۵۵۰ قبل از میلاد بر اریکه پادشاهی ایران نشست. وی با فتوحاتی ناگهانی و شگفت انگیز امپراتوری و شاهنشاهی پهناوری را از خود بر جای گذاشت که تا آن روزگار کسی به دنیا ندیده بود. کورش سرداری بزرگ و سرآمد دنیای آن روزگار بود. او اقوام مختلف را مطیع خود کرد. او اولین دولت مقتدر و منظم را در جهان پایه ریزی کرد. برای احترام به مردمان کشورهای دیگر معابدشان را بازسازی کرد. وی پیرو دین یکتا پرستی مزدیسنا بود. ولی به هیچ عنوان دین خود را بر ملل مغلوب تحمیل ننمود.

  ● اخیلوس (آشیل) شاعر نامدار یونانی (در تراژدی پارسه):

  کورش یک تن فانی سعادتمند بود. او به ملل گوناگون خود آرامش بخشید. خدایان او را دوست داشتند. او دارای عقلی سرشار از بزرگی بود.

  ● بوسویه(سیاستمدار وشاعر فرانسوی)( ۱۷۶۸ ۱۸۴۸ میلادی):

  ایرانیان از دوران حکومت کوروش به بعد عظمت و بزرگواری معنوی خاصی را اساس حکومت خود قرار دادند براستی چیزی عالی تر از آن وحشت فطری نیست که ایشان از دروغ گفتن داشتند و همیشه آن را گناهی شرم آور می دانستند

  ● مولانا ابوالکلام احمد آزاد فیلسوف هندی :

  کورش همان ذوالقرنین قرآن است. وی پیامبر ایران بود زیرا انسانیت و منش و کردار نیک را به مردمان ایران و جهان هدیه داد. سنگ نگاره او با بالهای کشیده شده به سوی خداوند در پاسارگاد وجود دارد.

  ● دیودوروس سیسولوس (۱۰۰ پس از میلاد):

  کورش پسر کمبوجیه و ماندان در دلاوری و کارآیی خردمندانه حزم و سایر خصایص نیکو سرآمد روزگار خود بود. در رفتار با دشمنان دارای شجاعتی کم نظیر و در کردار نسبت به زیر دستان به مهر و عطوفت رفتار میکرد. پارسیان او را پدر می خواندند.

  .

  ● فرانسوا شاتوبراین نویسنده بزرگ فرانسوی :

  کوروش بزرگ که تاج پادشاهی ماد و پارس را بر سر نهاده بود بزرگترین امپراتوری دوران کهن را بوجود آورد ولی اداره این امپراتوری را بر اساس حکومت مطلقه قرار نداد،زیرا نیمی از قدرت به شورایی تعلق داشت که قسمتی از مقام سلطنت را تشکیل می داد.از لحاظ عدل و قوانین که او برای حکومت وضع کرد و بعدا قوانین قضایی حکومتی ایران شد ، قوانین بی آلایش بود.

  ● بن مایه ها:

  کوروش کبیر( بنیانگذار شاهنشاهی هخامشیان) اثر هارولد آلبرت لمب با ترجمه دکتر صادق رضازاده شفق به کوشش شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه

  تاریخ هردوت اثر جرج راولینسن و با ترجمه وحید مازندرانی به کوشش انتشارات علمی و فرهنگ

  کوروش کبیر تالیف هارولد آلبرت لمب با ترجمه دکتر صادق رضازاده شفق انتشارات پارسه

  دکتر هانری بر دانشمند فرانسوی تمدن ایران باستان

  کورش کبیر آلبر شاندور/محمد قاضی انتشارات زرین

  کورش کبیر مولانا ابوالکلام آزادعلممحمد ابراهیم باستانی پاریزی

  تاریخ ایران/ژنرال سرپرسی سایکس

  ایران از آغاز تا اسلام ~رومن گیرشمن، محمد معین (مترجم) نشر: معین

  ایران و تمدن ایرانی کلمان هوار، حسن انوشه (مترجم نشر: امیرکبیر

  تا ایران باستان اثر سرپرسی سایکس

  ایران و تمدن ایرانی کلمان هوارترجمه حسن انوشه

  تاریخ تمدن ویل دورانت (جلد ۱ مشرق زمین گهواره تمدن)

  کلیدواژه ها :
  دوره های نوروزی عصر شبکه

  مطالب مرتبط

  ویژه های ایران ویج

  دیدگاهها (۲۴)  • vahid

   matalebeton kheyli bahal bod omidvaram moeafagh bashid

  • ماندانا هخامنشي

   لطفا كساني كه خيلي به مسلمون بودن وشيعه بودنشون افتخار ميكنن يه سري به تاريخ بزنن ( تاريخ طبري عدوي …..)وببينن اين اعراب وحشي مانندابوبكرو عمر چطور به ايران حمله كردن چقدر از غنيمت ايران رو به تاراج بردن چقدر به زنهاي ايراني تجاوز كردن وزنان وكودكان ايراني رو توي بازار مدينه فروختن ميدونستيد در زمان حكومت اسلامي ايراني ها تا20 سال حق فارسي صحبت كردن نداشتن لطفاااااااااااااااااا يكم بيدار باشيد وتحقيق كنيد

  • پارميدا

   كوروش كبير بزرگ منش .و پاك سرشت بود اينو تمام دنيا حتي دشمنانمون قبول دارند .
   انسان اول بايد هويت داشته باشه كه بعد يك دين رو بپذيره پس ما اول يك ايراني هستيم و بايد به ان افتخار كنيم بعد از اون يك مسلمانيم

   زنده باد ايران و ايراني

  • shahin

   سلام. خواهشا اگه راست میگید یه تعریف از 14معصوم در مورد کوروش بنویسید که قابل احترام باشه. و الا کسانی که مثل پیامبر و دین ما رو نداشتند، معلومه که کوروش براشون خیلی چیز بزرگیه! با نظر کیوان عزیز هم موافقم. در ضمن همه به ایرانی بودنمون افتخار می کنیم، ولی نه هرگز به اندازه مسلمان و شیعه بودنمون. تشکر از مطالب خوبتون! بدون تعصب باشید!

   • مهدی

    بزرگترین تعریف رو خداوند تو قران(ذو القرنین) و توی تورات کرده و در کتاب اشعیای نبی شده که همه مورد تایید 14معصوم است.اول آدم باید هویت داشته باشه تا بتونه دینی رو بپذیره!افتخار تشیع، ایرانی ها بودندو هستند و لازمه ی افتخار به تشیع،تحقیر ایرانیت نیست:فرمان کوروش در کتببه ی گلی حقوق بشر و فرمان علی(ع)به مالک اشتر در حفظ حقوق مردم هردویک نورندو از فطرت پاک خداوندی سرچشمه می گیرند

  • کیوان

   با سلام خواهسمندم یکبار به طور واقع گرایانه مستند آقای پورپیرار در مورد تخت جمشید رو ببینیم بعدش اگه فهمیدیم چی بودیم و چی هستیم و…. واگر تونستیم ازین توهم تاریخی در مورد کوروش و هخامنشیان وتاریخ ایران خارج بشیم بعدش بشینیم هی به خودمونو تاریخمون و… افتخار کنیم!

   • احمدنیا

    کیوان جان حالا چرا شما ناراحت شدی ؟ 😛

  • محمد

   درود
   من اول از طرف خودم بعد از طرف تمام ایرانیانی که وظیفه دارند فرهنگ ایرانی را به اطلاع اهالی این کره خاکی برسونند بر دستان بچه های گل ایران ویج بوسه میزنم
   پایدار باشید
   بدرود

  • Anahita

   درحسرت دیدار تو آواره ترینم جیگرم 😀 . جمله دیگه ای پیدا نکردم شرمنده 😛 ولی خودمونیم دیگه گذشت خیلیم بهش فکر نکنید در حال حاضر ……… بیخیال هیچی.. ممنون قشنگ بود

  • Shahsavar

   سلام و خدا قوت. آقای احمدنیا چرا چند روزه که از ایرانویج چیزی دریافت نمی کنم؟!!! 🙁

  • جواد

   درود بی کران بر شما ودرود بر این مرد که باعث سرفرازی ایران است به امید روزی که بتوانیم باز به جایگاه اصلی خویش برگردیم
   باسپاس از مطالب قشنگتون @};- @};-

  • کوروش صادقی

   کوروش بزرگمردی بود که تکرار نشدنیست
   به عقیده من بزرگترین مرد تاریخ جهان بود

  • morteza

   برای ما همین بس که اجدادمان کوروش است روحش شاد ممنون از مطالب زیبا

  • حبيب

   مرحبا

  • ra49min

   سلام
   مانند بیشتر مواقع عالی بود . به امید روزیکه بتوان جایگاه واقعی این انسان کبیر را باز ستاند.

  • zohreh

   درود بي حد و بيكران ما به اين مرد بزرگ و افتخار آفرين ايرانيان اگر راه و روش ، منش و بزرگي و … اورا ادامه ميداديم چي ميشد ؟ دريغا ….

  • مریم

   faghat mitonam begam ke khondane in mataleb mo be tane adam sikh mikone va moteaser az inke chera az iran alan ye jor dg yad mishe.
   1 taghaza dashtam mishe zendegi nameye koroshe kabiro baram befrestid?

  • amir

   vaghean chi bodim chi shodim. val hala …

  • هرمز

   درودوسپاس بسيارغرورانگيزبودبنده ازفداييان ايرانم وسايت شمارابه همين علت گزيدم 7ابان تولدكوروش كبيررافراموش نكنيد

  • narges

   faghat agha mohamad khane ghajar…eshghe….har chi bad bakhti darim tu doreye ghajar saremun umad

  • تهمينه

   البته تمام رشته ها تو اين سي سال اخير پنبه شد وديگه هيچ ذهنيتي از اون تاريخ وتمدن با شكوه در اذهان مردم دنيا باقي نمانده

  • فاطمه

   من كه كيف كردم به اين ايراني بودن و خوشحالم از اينكه يه ايراني هستم با اين گذشته درخشان و كارنامه عالي. و ممنون از شما به خاطر اين ايميل زيبا. زنده باد كوروش.

  • nazanin

   ممنون از مطالب بسیار عالیتون

  • Shahsavar

   KOOROSHE KABIR yeganas. donya mesle ishoon ro be khodesh nadide va NAKHAHAD DID. ABADAN, HARGEZ

  ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

  آخرین اخبار و مطالب

  پربحث ترین های هفته

  Sorry. No data so far.